Spring til indhold

Ergo- og fysioterapeutisk tilbud til børn og unge

Ergo- og fysioterapeuterne tilbyder rådgivning og vejledning til dit barns udfordring i dagligdagen.

I Odense kommune tilbyder vi hjælp, vejledning og træning fra ergoterapeuter og fysioterapeuter til børn og unge til og med 17 år.
 

Ergo- og fysioterapeuterne tager udgangspunkt i barnets/den unges ressourcer og udfordringer. Derudover inddrages forældrenes og fagpersonernes behov/ønsker. Indenfor det almene område modtager barnets/den unges forældre og nære fagpersoner vejledning til at håndtere barnets/den unges udfordringer, som en forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

 
 
 
Hvis ergo- eller fysioterapeuten vurderer, at dit barn har brug for yderligere indsatser i form af vejledning eller træning vil terapeuten henvise dit barn til yderligere indsats. I Odense Kommune kalder vi denne yderligere indsats for en ”tillægsydelse”.
 

Børn- og Ungeforvaltningen