Spring til indhold

Børn og unge med handicap

Du kan søge om hjælp ved Børne- og Ungerådgivningen, hvis du har et barn under 18 år med nedsat funktionsevne

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

Forsørger du et barn eller en ung under 18 år, der har betydeligt og varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne og/eller en indgribende kronisk/langvarig lidelse, så kan vi hjælpe dig.

 

 

Børne- og Ungerådgivningen varetager sagsbehandlingen omkring dit barn og din familie – herunder råd og vejledning om økonomisk støtte, hjælpemidler samt andre tilbud til dit barn og din familie. Læs mere i vores informationspjece

 

 

Hvis du ønsker vores hjælp, kan du kontakte en af vores medarbejdere i Børne- og Ungerådgivningen. Med dit samtykke vil vi herefter indhente de oplysninger om dit barn, vi har brug for ved relevante fagpersoner (fx egen læge, OUH, skolen og daginstitutionen).

 

 

Børne- og Ungerådgivningen hører til under Familie- og Forebyggelsesafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune. 

 

Har dit barn lige fået konstateret et handicap/funktionsnedsættelse, har du mulighed for at benytte Familievejlederordningen, som er en slags "brobygning mellem dig og det offentlige, og tilbydes indenfor de første 3 mdr. efter Odense Kommune har fået kendskab til jeres barns funktionsnedsættelse. 

Læs mere i Pjece om Familievejlederordningen i Odense Kommune

Børn- og Ungeforvaltningen