Spring til indhold

Børn med handicap

Du kan søge om hjælp, hvis du har et barn under 18 år med nedsat funktionsevne

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Forsørger du et barn eller en ung under 18 år, der har en betydelig og varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne og/eller en indgribende kronisk/langvarig lidelse, så kan vi evt. hjælpe dig. Der ydes råd og vejledning om bl.a. økonomisk støtte, hjælpemidler samt andre tilbud til dit barn og din familie. Hvis du ønsker råd og vejledning, kan du kontakte en af vores medarbejdere.

 

Hvis du ansøger via vores selvbetjeningsløsning om dækning af merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste, kan du samtidig give dit samtykke til, at vi kan indhente nødvendige yderligere oplysninger. Med dit samtykke, indhenter vi oplysninger om dit barn fra relevante fagpersoner (fx egen læge, OUH, skole eller daginstitutionen), for at kunne behandle din ansøgning.

 

Har dit barn lige fået konstateret et handicap/funktionsnedsættelse, har du mulighed for at benytte Familievejlederordningen, som er en slags "brobygning" mellem dig og det offentlige, og tilbydes indenfor de første 3 mdr. efter Odense Kommune har fået kendskab til jeres barns funktionsnedsættelse. 


Du kan læse mere om familievejlederordningen her.

 

Sagsbehandling

I Odense Kommune er sagsbehandlingen af de 0-17 årige opdelt:

Børn- og Ungeforvaltningen