Spring til indhold

Børn med handicap

Du kan søge om hjælp ved Børn og Familierådgivningen, hvis du har et barn under 15 år med nedsat funktionsevne

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

Forsørger du et barn eller en ung under 15 år, der har betydeligt og varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne og/eller en indgribende kronisk/langvarig lidelse, så kan vi hjælpe dig.

 

 

Børn og Familierådgivningen varetager sagsbehandlingen omkring dit barn og din familie – herunder råd og vejledning om økonomisk støtte, hjælpemidler samt andre tilbud til dit barn og din familie. Læs mere i vores informationspjece

 

 

Hvis du ønsker vores hjælp, kan du kontakte en af vores medarbejdere i Børn og Familierådgivningen. Med dit samtykke vil vi herefter indhente de oplysninger om dit barn, vi har brug for ved relevante fagpersoner (fx egen læge, OUH, skolen og daginstitutionen).

 

 

Børn og Familierådgivningen hører til under Familie- og Forebyggelsesafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune. 

 

Har dit barn lige fået konstateret et handicap/funktionsnedsættelse, har du mulighed for at benytte Familievejlederordningen, som er en slags "brobygning mellem dig og det offentlige, og tilbydes indenfor de første 3 mdr. efter Odense Kommune har fået kendskab til jeres barns funktionsnedsættelse. 

Læs mere i Pjece om Familievejlederordningen i Odense Kommune

Børn- og Ungeforvaltningen