Spring til indhold

Indsatser for unge med trivsels- eller misbrugsproblemer

Her kan du læse mere om Odense Kommunes indsatser for unge med psykiske problemstillinger, trivselsproblemer eller misbrugsproblemer.

Odense Kommunes indsatser for unge er rettet mod:

  • Psykiske problemer
  • Misbrugsproblemer
  • Mistrivsel eller problemer med uddannelse
  • Grænseoverskridende seksuel adfærd

Alle tilbuddene er gratis. 

 

Vi tilbyder: 

 

Fokuseret Indsats

Fokuseret Indsats (FI) giver støtte til unge med sociale eller uddannelsesmæssige problemer. Rådgiverne i Fokuseret Indsats er fysisk placeret på forskellige ungdomsuddannelser.

 

Psykologisk Ungestøtte

Psykologisk Ungestøtte (PUST) giver støtte til unge, som oplever psykiske problemer og er i risiko for at stoppe med deres uddannelse.

 

Rusmiddelbehandling

Rusmiddelbehandling er for unge (over og under 18 år), som har problemer med brug af rusmidler. Behandlingen er anonym og dækker både alkohol og stoffer.

 

Grænseland - den seksuelle grænsezone
Grænseland er for unge mellem 15 og 23 år, som har været udsat for seksuelt grænseoverskridende adfærd eller salg eller bytte af seksuelle ydelser.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen