Spring til indhold

FI - Fokuseret Indsats

Fokuseret Indsats (FI) støtter unge med personlige, sociale eller uddannelsesmæssige udfordringer, som gør det svært at gennemføre en ungdomsuddannelse. Rådgiverne i Fokuseret Indsats er fysisk placeret på de forskellige ungdomsuddannelser i Odense Kommune.

Fokuseret Indsats (FI) er en forebyggende indsats på ungdomsuddannelserne, som har til formål at støtte unge med personlige, sociale og psykiske udfordringer, som bl.a. kan vise sig ved fravær og/eller mistrivsel.

 

Vores målgruppe er unge mellem 15 og 30 år, som er i gang med en ungdomsuddannelse i Odense Kommune.

 

Hvor kan jeg møde Fokuseret Indsats?

FI består af socialfaglige konsulenter og UU-vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vi er fysisk til stede på ungdomsuddannelserne, og vi er klar til at hjælpe de unge ved hjælp af samtaler, rådgivning og vejledning i forhold til fx valg af anden uddannelse, hvis den unge er nødt til at ophøre sit uddannelsesforløb.

Vi hjælper den unge med at finde mestringsstrategier i forhold til skolegang og studieliv, så den unge får nemmere ved at fastholde sin tilknytning til uddannelsen.

 

De socialfaglige konsulenter hjælper med:

  • Sammen med den unge afdækker vi, om den unge har behov for støtte i forhold til personlige, sociale og/eller psykiske udfordringer
  • Rådgivning i forhold til hvor den unge kan få støtte (ved behov for anden hjælp)
  • Mentorstøtte for unge ml. 18-30 år, som er bosat i Odense Kommune
  • Kontakt til relevante støttemuligheder i bopælskommunen, hvis den unge er bosat uden for Odense Kommune
  • Sikre bindeled mellem øvrige uddannelsestilbud og/eller kommunale tilbud.

 

UU-vejlederne hjælper med:

  • Overblik over ungdomsuddannelser og aktuelle uddannelsestilbud og uddannelsesområder, bl.a. specialområdet.
  • Sammen med den unge afklarer vi, om den unge er på rette uddannelseshylde.
  • Råd og vejledning i forbindelse med omvalg fx overgangen fra én uddannelse til en anden.
  • Sammen med den unge og evt. forældre udarbejder vi en realistisk og udførlig uddannelsesplan.
  • At søge om optagelse på en uddannelse via optagelse.dk.

Hvordan får jeg hjælp fra FI?

Unge mellem 15-30 år kan tage kontakt til FI-medarbejdere med ønske om en samtale.

 

Underviserne og studievejlederne på ungdomsuddannelserne kan også hjælpe den unge med at få kontakt til FI-medarbejdere.

 

Find kontaktoplysninger på medarbejderne i Fokuseret Indsats ved at klikke her

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen