Spring til indhold

Familievejlederordningen

Børn- og Ungeforvaltningen tilbyder vejledning og rådgivning til familier i Odense Kommune med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Familievejlederordningen i Odense Kommune har til formål at sikre at, I som familie, i den indledende fase, efter at jeres barns funktionsnedsættelse er konstateret, får et tilbud om introducerende og helhedsorienteret information og vejledning om jeres rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorerne. Desuden kan der oplyses om relevante vidensmiljøer og handicaporganisationer på området.

Familievejlederordningen fungerer som ”brobygning” mellem jer og det offentlige, og vejledningen afstemmes efter jeres behov.

Hvem kan benytte sig af tilbuddet?

Familier i Odense Kommune med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder uanset om barnet er nyfødt, eller om funktionsnedsættelsen først konstateres senere i opvæksten.

Familievejledningen skal tilbydes inden for de tre første måneder, efter Odense Kommune har fået kendskab til jeres barns funktionsnedsættelse.

Hvad omfatter tilbuddet?

Som udgangspunkt tilbyder familievejlederen et besøg i hjemmet.

 

Hvis I ønsker det, kan mødet også foregå i kommunens lokaler på Ørbækvej 100, blok 2 i Odense SØ eller pr. telefon.

 

Der kan tilbydes flere samtaler, hvis det skønnes nødvendigt.


Familievejlederen kan ikke træffe beslutninger i jeres sag, men kan sørge for at formidle kontakt og viden om jer til socialforvaltningen.

 

Hvem er familievejlederen?

I Odense Kommune varetages familievejledningen af Bjarne Bruun, som ligeledes er Kommunens forældrerådgiver samt pårørenderådgiver for børn og unge. Bjarne har således et bredt kendskab til Odense Kommune.

 

Familievejlederordningen er forankret i Familie og Forebyggelsesafdelingen under Børn- og Ungeforvaltningen.

 

Læs mere om familievejlederordningen her


Børn- og Ungeforvaltningen