Spring til indhold

Familieorienteret rådgivning

Familier, der har brug for støtte kan få hjælp af en familiebehandler. I Odense Kommune er denne hjælp delt op efter problemets størrelse og type.

Almenområdet - Sundhed og Forebyggelse

Familiebehandlerne på almenområdet tilbyder familieorienteret rådgivning for børn, unge og deres forældre. Familiebehandlerne kan kontaktes enten via barnets egen skole, børnehus eller dagplejen eller i Odense Kommunes Åbne anonyme rådgivning, som kan findes her.

 

Specialområdet - Center for Indsatser Børn & Unge

Familiebehandlerne i Center for Indsatser Børn og Unge (CIBU) varetager dagbehandlingstilbud i Familiehusene. Disse indsatser er udelukkende for børn, unge og familier, som henvises hertil via Børne- og Ungerådgivningen. Du kan læse mere om ”Specialområdet" her


Børn- og Ungeforvaltningen