Spring til indhold

Familieorienteret rådgivning

Familieorienteret rådgivning er et tilbud om rådgivning og vejledning til alle familier i Odense Kommune.

 

Almenområdet - Familie og Forebyggelse

Familiebehandlerne på almenområdet tilbyder familieorienteret rådgivning til børn, unge og deres forældre. Familiebehandlerne kan kontaktes enten via barnets egen skole, børnehus eller dagplejen eller i Odense Kommunes Åbne Anonyme Rådgivning. Du kan læse mere om almenområdet her.

 

Specialområdet - Center for Indsatser Børn & Unge

Familiebehandlerne i Center for Indsatser Børn og Unge (CIBU) varetager dagbehandlingstilbud i Familiehusene. Disse indsatser er udelukkende for børn, unge og familier, som henvises hertil via Børn og Familierådgivningen. Du kan læse mere om ”Specialområdet" her

Børn- og Ungeforvaltningen