Spring til indhold

Specialområdet - Center for Indsatser Børn & Unge

Du kan læse mere om vores familiehuse i Odense Kommune, og hvordan de kan hjælpe dig.

Hvis dit barn ikke trives, kan I som familie få hjælp og støtte igennem en henvisning. 

Der kan laves en undersøgelse, sammen med dig som forælder, som viser, hvilken form for støtte barnet har behov for. Undersøgelsen skal også vise, om der er behov for at iværksætte hjælpeforanstaltninger. Hjælpeforanstaltningerne kan bl.a. omfatte støttende samtaler, praktisk eller pædagogisk hjælp, familiebehandling, personlig rådgiver eller kontaktperson, tilskud til ophold på efterskole og døgnanbringelse. For at kunne hjælpe bedst muligt, tager vi individuelle hensyn til barnet og familien i vores rådgivningstilbud.

 

I Center for Indsatser til Børn og Unge har vi samlet kommunens egne tilbud i form af hjælpeforanstaltninger på dag- og døgnområdet.

Vi har 2 dagbehandlingsenheder og en døgninstitution, der varetager et bredt spektrum af indsatser.

Hjælpeforanstaltningerne kan bl.a. omfatte støttende samtaler, praktisk eller pædagogisk hjælp, familiebehandling, personlig rådgiver eller kontaktperson og døgnanbringelse. For at kunne hjælpe bedst muligt, tager vi individuelle hensyn til barnet og familien i vores rådgivningstilbud.  

 

Hvor skal jeg ringe hen?

Hvis du har brug for at vide mere kan du kontakte:

 

Børne- og Familiehuset

Odense 0-14 år

Tlf . 65 51 58 90

Familie og Ungehuset

Odense 4-18 år
Tlf. 63 75 47 11

 

Børn- og Ungeforvaltningen