Spring til indhold

Almenområdet - Familie og Forebyggelse

Familiebehandlere på almenområdet tilbyder familieorienteret rådgivning til børn, unge og deres forældre

 

Familieorienteret rådgivning

Alle gravide, børn og unge 0-18 år samt deres forældre i Odense Kommune kan få hurtig, gratis og anonym rådgivning af familiebehandlere i Center for tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune. 

Vi tilbyder råd og vejledning til fx: Bedre trivsel i hverdagen, bedre samspil i familien, bedre kommunikation i familien, sorg og krise, skilsmisse og samvær, problemer med alkohol, samarbejde om udfordringer i dagpleje, børnehus eller skole samt hjælp til hvor du kan henvende dig for at få den rette hjælp.

 

Som forældre kan I få oplysninger om kontakt med en familiebehandler igennem jeres barns dagpleje, børnehus eller skole eller ved at kontakte familiebehandlernes Åbne Anonyme Rådgivning på telefon 61 63 01 94.

 

 

Vi taler om det – sammen

Børn og unge kan også være pårørende og i den situation kan det være hjælpsomt at være en del af et fællesskab, hvor muligheden for at tale med andre i samme situation er til stede.
Familiebehandlerne tilbyder gruppeforløb til børn og unge i alderen 7-17 år. I gruppeforløbene tales der om de tanker, følelser og erfaringer der kan være forbundet med:

  • at have mistet et nært familiemedlem
  • at vokse op i en familie, hvor en forælder har en psykisk lidelse eller sårbarhed

Som forældre kan I få yderligere information ved at kontakte pårørenderådgiver Bjarne Bruun på telefon  21 85 54 40 eller familiebehandlernes Åbne Anonyme Rådgivning på telefon 61 63 01 94.

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen