Spring til indhold

Almenområdet - Familie og Forebyggelse

Familiebehandlere på almenområdet tilbyder familieorienteret rådgivning til børn, unge og deres forældre

 

Familieorienteret rådgivning

Alle gravide, børn og unge 0-18 år samt deres forældre i Odense Kommune kan få hurtig, gratis og anonym rådgivning af familiebehandlere i Center for tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune. 

Vi tilbyder råd og vejledning til fx: Bedre trivsel i hverdagen, bedre samspil i familien, bedre kommunikation i familien, sorg og krise, skilsmisse og samvær, problemer med alkohol, samarbejde om udfordringer i dagpleje, børnehus eller skole samt hjælp til hvor du kan henvende dig for at få den rette hjælp.

 

Som forældre kan I få kontakt med en familiebehandler igennem jeres barns dagpleje, børnehus eller skole eller ved at kontakte familiebehandlernes Åbne Anonyme Rådgivning på telefon 61 63 01 94.

 

 

Vi taler om det – sammen

Børn og unge kan også være pårørende og i den situation kan det være hjælpsomt at være en del af et fællesskab, hvor muligheden for at tale med andre i samme situation er til stede.
Familiebehandlerne tilbyder gruppeforløb til børn og unge i alderen 7-17 år. I gruppeforløbene tales der om de tanker, følelser og erfaringer der kan være forbundet med:

  • at have mistet et nært familiemedlem
  • at vokse op i en familie, hvor en forælder har en psykisk lidelse eller sårbarhed

Som forældre kan I få yderligere information ved at kontakte pårørenderådgiver Bjarne Bruun på telefon  21 85 54 40 eller familiebehandlernes Åbne Anonyme Rådgivning på telefon 61 63 01 94.

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen