Spring til indhold

Tale- høre- og sprogindsatser i Odense Kommune

Odense Kommune tilbyder tale-høre-sprog indsatser for børn og unge med særlige behov.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

Børn og unge

  • Logopædisk udredning af børn og unge med henblik på fremtidig indsats
  • Sproggrupper for 0-6 årige børn med behov for en specialiseret indsats
  • Råd og vejledning til børn og unge med hørevanskeligheder og deres netværk
  • undervisning af børn og unge, som er nye brugere af høreapparat og deres nærmeste pårørende
  • Behandling af børn og unge med stammevanskeligheder samt råd og vejledning til netværk
  • Råd og vejledning til børn og unge med kommunikative vanskeligheder og deres netværk
  • Undervisning til børn og unge med stemme-/talevanskeligheder samt råd og vejledning til netværk

 

Er du voksen, og har du problemer med stammen/løbsk tale skal du kontakte Kommunikationscenter Odense. Klik her.

Børn- og Ungeforvaltningen