Spring til indhold

Indsatser vedrørende stammen og løbsk tale - Børn og unge

Stammeteamet er Odense Kommunes specialiserede indsats til børn og unge med stammeproblematikker, deres familie og tilknyttede fagpersoner.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Stammens form og udtryk

Centrale opgaver for Stammeteamet

Om stammen og stammebehandling

Børn der stammer

Hvad forældre og omgivelser kan gøre

 

Stammens form og udtryk

Stammen kan fremtræde forskelligt fra person til person og udvikler sig over tid. Det er også forskelligt, hvordan den enkelte tackler sin stammen. 

 

Stammen kan være i form af

 • Gentagelse af lyd, stavelse, ord eller flere ord efter hinanden. Der kan være mange gentagelser på det samme ord
 • Forlængelse af lyd i starten af, eller inde i, ord. Nogle gange stiger tonelejet, så det næsten lyder som ved sang
 • Blokering, hvor lyden ikke kan komme ud, og hvor det kan føles som om ordet sidder fast. Blokeringen kan både være lydbar og uden lyd 
 • I forbindelse med stammen kan der være medbevægelse i ansigt og krop

Stammen kan også have et indre udtryk, såsom

 • Angst for at stamme
 • Undgåelse af bestemte ord eller situationer
 • Forlegenhed, irritation eller negative forventninger til kommunikation med andre

 

Centrale opgaver for Stammeteamet

 • Introducere redskaber for børn og unge samt pårørende til at håndtere stammen i hverdagen
 • Varetage vejledning og stammebehandling af børn og unge og deres omgivelser gennem information, samtale og undervisning, med henblik på at blive styrket i at fungere og udvikle sig i faglige og sociale fællesskaber
 • Råd, vejledning og psykologisk bistand til borgere som stammer
 • Fungere som Odense Kommunes specialiserede enhed for udredning, behandling og vidensformidling indenfor stammen og løbsk tale

Om stammen og stammebehandling

Stammen er en talelidelse, der kan udvikle sig til et kommunikationshandicap. Ved tidlig indsats og ved at støtte barn, forældre og omgivelser, kan man forebygge at stammen udvikler sig til et sådant.

 

I stammebehandling arbejdes der med at forebygge en uhensigtsmæssig stammeadfærd samt at styrke barnets/den unges selvværd, selvtillid og lyst og evne til at indgå i kommunikative fællesskaber. I behandling og i vejledning til omgivelserne, er nøgleordene viden, åbenhed og samarbejde.

Det er vigtigt for den, der stammer, at omgivelserne lærer at tackle stammen og derved støtte, så stammen ikke bliver et tabu, og så barnet/den unge kan udvikle sig på trods af stammen.

 

Fakta

 • Stammen begynder ofte i 2 – 5 års alderen
 • 4 – 5 % af alle børn stammer i en periode i forbindelse med udviklingen af tale/sprog
 • Ca. 1 % af befolkningen stammer
 • Stammen kan i mange tilfælde være arvelig
 • Flere drenge end piger stammer – kønsfordelingen er 4:1

Være en god talemodel ved at:

 • Undgå at rette, afbryde eller sige ordet for den, der stammer
 • Undgå for mange spørgsmål og talekrav
 • Anvende pauser
 • Anvende enkelt sprog og korte sætninger til yngre børn

Ovenstående fakta stammer fra Socialstyrelsens hjemmeside

  

 

Børn der stammer

Hvis du som forældre er bekymret fordi dit barn stammer, skal du reagere hurtigst muligt 

Du skal i første omgang henvende dig via barnets børnehave eller skole, så henviser de til Kommunikationscenter Odense, hvis det vurderes, at der er behov for det.

 

Du kan finde yderligere informationer på Socialstyrelsens hjemmeside

 

 

Hvad forældre og omgivelser kan gøre

Forældre og omgivelser kan hjælpe den der stammer ved at

 • Vise, at der er tid og ro til samtalen med den, der stammer
 • Holde øjenkontakt under samtalen
 • Fokusere på indholdet i samtalen frem for på stammen
 • Tale åbent om stammen med den, der stammer og med andre i omgivelserne
 • Opfordre den, der stammer, til at tale med stammen

Børn- og Ungeforvaltningen