Spring til indhold

Indsatser på stemmeområdet – børn og unge

Stemmeteamet er Odense Kommunes specialiserede indsats til børn og unge med stemmeproblemer; herunder også atypiske vejrtrækningsproblemer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Stemmevanskeligheder

Skolebørn

Hvis dit barn er hæs eller har andre stemmevanskeligheder gennem længere tid, skal barnet ses af en øre-næse-halslæge.Hvis det her skønnes relevant, sender lægen en henvisning til stemmeteamet, som inviterer barnet ind til en stemmevurdering.

Stemmevurderingen kan munde ud i en vejledning ift. hensigtsmæssig stemmebrug og evt. øvelser.

 

Førskolebørn

Kontakt børnehusets tale-sprogkonsulent, som vil varetage vejledningen.

Børn- og Ungeforvaltningen