Spring til indhold

Indsatser på tale-/sprogområdet - Børn

Tale-/Sprogteamet er Odense Kommunes specialiserede indsats til børn og unge med tale-/sprogvanskeligheder, deres familie og tilknyttede fagpersoner.

Odense Kommunes tale-sprogkonsulenter varetager en bred vifte af forebyggende indsatser i forhold til tale-sproglige problematikker på børneområdet. Tilbuddet er rettet mod 0-18 år, men de primære ressourcer lægges på førskoleområdet, med den forebyggende indsats for øje. Konsulenterne arbejder primært konsultativ hvor barnets sproglige udvikling støttes og styrkes i tæt samarbejde med forældre og pædagogisk personale i barnets daglige miljø. I forbindelse med særligt massive og specifikke tale-sproglige vanskeligheder tilbydes en mere intensiv og direkte indsats, ofte i form af undervisning, individuelt eller i gruppe.

Tale-sprogkonsulenterne løser opgaver inden for en bred vifte af sproglige problematikker for børn. I forbindelse med høre- og stemmevanskeligheder, henvises de specifikke overskrifter i venstremenuen.

Kontakt:

Odense Kommunes børnemiljøer har alle tilknyttet en lokal tale-sprogkonsulent. Det anbefales at kontakten foregår i et samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale, men man har som forælder også mulighed for at rette direkte henvendelse til konsulenterne gennem koordinator Cathrine Juul Sigmann på telefon 24 97 20 67.

Børn- og Ungeforvaltningen