Spring til indhold

Indsatser på tale-/sprogområdet - Børn

Tale-/Sprogteamet er Odense Kommunes specialiserede indsats til børn og unge med tale-/sprogvanskeligheder, deres familie og tilknyttede fagpersoner.

Odense Kommunes tale-sprogkonsulenter varetager en bred vifte af forebyggende indsatser i forhold til tale-sproglige problematikker på børneområdet. Tilbuddet er rettet mod 0-18 år, men de primære ressourcer lægges på førskoleområdet, med den forebyggende indsats for øje. Konsulenterne arbejder primært konsultativ hvor barnets sproglige udvikling støttes og styrkes i tæt samarbejde med forældre og pædagogisk personale i barnets daglige miljø. I forbindelse med særligt massive og specifikke tale-sproglige vanskeligheder tilbydes en mere intensiv og direkte indsats, ofte i form af undervisning, individuelt eller i gruppe.

Tale-sprogkonsulenterne løser opgaver inden for en bred vifte af sproglige problematikker for børn. I forbindelse med høre- og stemmevanskeligheder, henvises de specifikke overskrifter i venstremenuen.

Kontakt:

Odense Kommunes børnemiljøer har alle tilknyttet en lokal tale-sprogkonsulent. Det anbefales at kontakten foregår i et samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale, men man har som forælder også mulighed for at rette direkte henvendelse til konsulenterne gennem sekretariatet på telefon 65 51 54 38.

Børn- og Ungeforvaltningen