Ansøg om hjemmetræning

Læs her hvordan du ansøger om at komme til at hjemmetræne dit barn jf. Servicelovens § 32 a

Kontaktinformation

Børne- og Ungerådgivningen Handicap

Birkeparken 72 B
5240 Odense NØ Tlf. 65 51 85 00

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-12.00

Digital post

Handicap - børn og unge

Der skal beskrives en del forhold omkring dels barnet, men også familien generelt. I selvbetjeningsløsningen findes ansøgningsskema, hvor der skal vedlægges økonomiske oplysninger. Der kan desuden vedlægges yderligere tillæg til ansøgningen med supplerende oplysninger.
 
Det vil være relevant ved nogle træningsmetoder, at få klarlagt barnets vanskeligheder i samarbejde med Børneterapiens ergo-/fysioterapeuter. Der vil oftest være behov for at der indhentes yderligere oplysninger fra relevante fagpersoner f.eks. læge, PPR, skole/daginstitution.

Opdateret 21-11-2016

Børn- og Ungeforvaltningen