Spring til indhold

Ansøg om hjemmetræning

Læs her hvordan du ansøger om at komme til at hjemmetræne dit barn jf. Servicelovens § 32 a

Kontaktinformation

Børne- og Ungerådgivningen Specialafsnittet

Birkeparken 72 B
5240 Odense NØ
65 51 85 00

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Handicap - børn og unge

Email

handicap.buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag 9.00-14.00
Torsdag 9.00-17.30
Fredag 9.00-13.00

Der skal beskrives en del forhold omkring dels barnet, men også familien generelt. I selvbetjeningsløsningen findes ansøgningsskema, hvor der skal vedlægges økonomiske oplysninger. Der kan desuden vedlægges yderligere tillæg til ansøgningen med supplerende oplysninger.

Det vil være relevant ved nogle træningsmetoder, at få klarlagt barnets vanskeligheder i samarbejde med Børneterapiens ergo-/fysioterapeuter. Der vil oftest være behov for at der indhentes yderligere oplysninger fra relevante fagpersoner f.eks. læge, PPR, skole/daginstitution.

Børn- og Ungeforvaltningen