Spring til indhold

Ansøg om hjemmetræning

Læs her hvordan du ansøger om at komme til at hjemmetræne dit barn

Der skal beskrives en del forhold omkring dels barnet, men også familien generelt. I selvbetjeningsløsningen findes ansøgningsskema, hvor der skal vedlægges økonomiske oplysninger. Der kan desuden vedlægges yderligere tillæg til ansøgningen med supplerende oplysninger.

Det vil være relevant ved nogle træningsmetoder, at få klarlagt barnets vanskeligheder i samarbejde med Børneterapiens ergo-/fysioterapeuter. Der vil oftest være behov for at der indhentes yderligere oplysninger fra relevante fagpersoner f.eks. læge, PPR, skole/daginstitution.

Økonomi ved hjemmetræning

De økonomiske udgifter kan være træningsredskaber, kurser (i Danmark), hjælpetrænere eller fagligt relevante personer. Der er en øvre grænse for kompensation for økonomiske udgifter. Denne grænse omfatter ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, der er en separat ydelse i forbindelse med hjemmetræningen.

Du kan kun modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved de timer, hvor du hjemmetræner inden for din normale arbejdstid. Der kan ikke ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til hjemmeundervisning af dit barn/den unge eller i den tid, hvor dit barn/den unge går i skole.

Sagsbehandling

I Odense kommune er sagsbehandlingen af de 0-17 årige opdelt:

Børn og Familierådgivningen varetager børn 0 - 14 år.
Ungerådgivningen varetager unge mellem 15 - 17 år.

Børn- og Ungeforvaltningen