Spring til indhold

Ansøgning om hjemmetræning

Her kan du læse om hjemmetræning, hvor du som forælder selv træner dit barn i hjemmet

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Forudsætninger for hjemmetræning

Der er mulighed for, at du som forælder kan træne dit barn i eget hjem. Det kræver følgende: 

  1. Dit barn/ung skal være under 18 år, udredt og i målgruppen for et særligt tilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse
  2. Hjemmetræningen skal fremme dit barns/den unges sundhed og udvikling samt imødekomme barnets/den unges behov
  3. Du skal som forælder selv være i stand til at kunne gennemføre hjemmetræningen
  4. Hjemmetræningen skal foregå efter metoder med dokumenteret effekt

Vejledning om hjemmetræning

Hvis du som forælder ønsker at hjemmetræne dit barn, er det vigtigt, at du ved, hvordan det kommer til at foregå. 

Du kan få råd og vejledning af en socialrådgiver, inden du ansøger. 

Du kan f.eks. få rådgivning om: 

  • proceduren for et hjemmetræningsforløb
  • hvordan man definerer målene for hjemmetræningen
  • opfølgningen på hjemmetræningen
  • økonomien
  • proceduren for de halvårlige tilsyn (inkl. revurderingen af bevillingen af hjemmetræningen). 

Visitationsudvalget for hjemmetræning

Hvis du søger om hjemmetræning, vil din ansøgning blive behandlet af visitationsudvalget. Visitationsudvalget vil enten godkende din ansøgning eller afvise den med en vejledning i, hvordan du kan anke beslutningen, hvis du ønsker det. Visitationsudvalget består af flere faggrupper samt lederen af Børn og Familierådgivningen som formand for udvalget. Det er formanden for visitationsudvalget, der har kompetencen til at godkende.

 

Sagsbehandling

I Odense kommune er sagsbehandlingen af de 0-17 årige opdelt:

Børn- og Ungeforvaltningen