Spring til indhold

Ansøgning om hjemmetræning

Her kan du læse om hjemmetræning, hvor du som forælder selv træner dit barn i hjemmet

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børne- og Ungerådgivningen Specialafsnittet

Birkeparken 72 B
5240 Odense NØ
65 51 85 00

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Handicap - børn og unge

Email

handicap.buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag 9.00-14.00
Torsdag 9.00-17.30
Fredag 9.00-13.00

Der er mulighed for, at du som forælder kan træne dit barn i eget hjem (jf. servicelovens § 32 a). Det kræver følgende: 

 1. Dit barn/ung skal være under 18 år, udredt og i målgruppen for et særligt tilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse
 2. Hjemmetræningen skal fremme dit barns/den unges sundhed og udvikling samt imødekomme barnets/den unges behov
 3. Du skal som forælder selv være i stand til at kunne gennemføre hjemmetræningen
 4. Hjemmetræningen skal foregå efter metoder med dokumenteret effekt

 

Hjemmetræning

Hvis du som forælder ønsker at hjemmetræne dit barn, er det vigtigt, at du ved, hvordan det kommer til at foregå. 

Du vil få råd og vejledning af socialrådgiverne fra Børne- og Ungerådgivningen - Specialteamet, som afklarer, om dit barn er i målgruppen. 

Oftest vil forløbet starte med et møde med dig og et eller flere medlemmer fra visitationsudvalget. 

På mødet vil du få en gennemgang af:

 • proceduren for et hjemmetræningsforløb
 • hvordan man definerer målene for hjemmetræningen
 • opfølgningen på træningen
 • økonomien
 • proceduren for de halvårlige tilsyn (inkl. revurderingen af bevillingen af hjemmetræningen). 

Læs mere i vores vejledning om hjemmetræning

Du kan læse mere om SMART-mål for hjemmetræning her.

 

Visitationsudvalget for hjemmetræning

Hvis du søger om hjemmetræning, vil din ansøgning blive behandlet af visitationsudvalget. Visitationsudvalget vil enten godkende din ansøgning eller afvise den med en vejledning i, hvordan du kan anke beslutningen, hvis du ønsker det. Visitationsudvalget består af flere faggrupper samt lederen af Børne- og Ungerådgivningen som formand for udvalget. Det er formanden for visitationsudvalget, der har kompetencen til at godkende.

Visitationsudvalget holder møde:

 • 13. marts 2020
 • 12. juni 2020
 • 25. september 2020
 • 11. december 2020

Børn- og Ungeforvaltningen