Spring til indhold

Hjælp og støtte

Du kan søge om hjælp og støtte, hvis du er forælder til et barn med nedsat funktionsevne

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børne- og Ungerådgivningen Specialafsnittet

Birkeparken 72 B
5240 Odense NØ
65 51 85 00

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Handicap - børn og unge

Email

handicap.buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag 9.00-14.00
Torsdag 9.00-17.30
Fredag 9.00-13.00

I Børne- og Ungerådgivningen hjælper og støtter vi dig og din familie, der har et barn eller en ung under 18 år med handicap eller nedsat funktionsevne.

 

Hjælpen vil tage udgangspunkt i dit barns alder, funktionsevne samt behov for hjælp og støtte. Indsatsen er dermed baseret på det enkelte barn og kan derfor være forskellig fra familie til familie. Målet er, at du og din familie kommer nærmere samme vilkår som andre familier.

 

Som forælder kan du søge kompenserende hjælp for dit barns nedsatte funktionsevne – fx kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller økonomisk støtte til de ekstra udgifter, du kan have i forbindelse med dit barns nedsatte funktionsevne. Læs mere om den kompenserende hjælp.

 

Hjælpemidler

Dit barn kan have brug for forskellige slags hjælpemidler til at leve et uafhængigt og selvstændigt liv. Du kan som forælder få bevilliget forskellige hjælpemidler til dit barn – fx til at hjælpe dit barn til at blive mere selvstændig i hverdagen.
Læs mere om bevilling af hjælpemidler.

 

Hjemmetræning

Der er mulighed for, at du som forælder kan få bevilling til at hjemmetræne dit barn. Det betyder, at du som forælder selv står for den primære træning af dit barn i hjemmet.
Læs mere om hjemmetræning.

 

Handicaphjælper og aflastningsfamiliepleje

Er du ansat som handicaphjælper eller aflastningsplejefamilie? Du finder her arbejdsseddel for handicaphjælpere, og her arbejdsseddel og køreseddel for aflastningsplejefamilier.

 

Børn- og Ungeforvaltningen