Spring til indhold

Hjælp og støtte

Du kan søge om hjælp og støtte her, hvis du er forælder til et barn under 18 år med nedsat funktionsevne

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi vil hjælpe og støtte dig og din familie, der har et barn eller en ung under 18 år med handicap og/eller nedsat funktionsevne.

 

Hjælpen vil tage udgangspunkt i dit barns alder, funktionsevne samt behov for hjælp og støtte. Indsatsen er dermed baseret på det enkelte barn og kan derfor være forskellig fra familie til familie. Målet er, at du og din familie kommer nærmere samme vilkår som andre familier.

 

Som forælder kan du søge kompenserende hjælp for dit barns nedsatte funktionsevne – fx kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller økonomisk støtte til de ekstra udgifter, du kan have i forbindelse med dit barns nedsatte funktionsevne. Læs mere om den kompenserende hjælp.

 

Hjælpemidler

Dit barn kan have brug for forskellige slags hjælpemidler til at leve et uafhængigt og selvstændigt liv. Du kan som forælder få bevilliget forskellige hjælpemidler til dit barn – fx til at hjælpe dit barn til at blive mere selvstændig i hverdagen.
Læs mere om bevilling af hjælpemidler.

 

Hjemmetræning

Der er mulighed for, at du som forælder kan få bevilling til at hjemmetræne dit barn. Det betyder, at du som forælder selv står for den primære træning af dit barn i hjemmet.
Læs mere om hjemmetræning.

 

Handicaphjælper

Er du ansat som handicaphjælper finder du her arbejdsseddel for handicaphjælpere.

 

Sagsbehandling

I Odense Kommune er sagsbehandlingen af de 0-17 årige opdelt:

 

Børn- og Ungeforvaltningen