Spring til indhold

Børn og Familierådgivningen

Børn og Familierådgivningen udfører sagsbehandling for børn (0 - 14 år) med sociale problemer eller handicap.

Børn og Familierådgivningen

Børn og Familierådgivningen varetager sagsbehandlingen omkring børn mellem 0 - 14 år, og er en del af Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, og hører ind under Familie- og Forebyggelsesafdelingen

 

Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen varetager sagsbehandlingen for unge mellem 15 - 17 år.

 

Børn med særlige behov

Børn og Familierådgivningen består af flere afdelinger. Der er tre afdelinger (Nord, Syd og Vest) som udfører sagsbehandlingen i forhold til børn og unge med særlige sociale behov. De kan bl.a. træffe afgørelse om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, der fx kan resultere i behov for familiebehandling, aflastning, kontaktperson m.m. I nogle tilfælde kan der være behov for at barnet/den unge skal være anbragt i en periode. Fagfolk kan i forbindelse med en børnefaglig undersøgelse, blive bedt om at udfylde et opmærksomhedsskema.

 

Vagtfunktion og Visitation

Afdelingen "Vagtfunktion og Visitation" sagsbehandler alle nye henvendelser, dvs. har man ikke tidligere haft kontakt til Børn og Familierådgivningen, vil de foretage den indledende sagsbehandling. Man kan også her få råd og vejledning om, hvor man kan søge hjælp i forhold til sit barn. Vagtfunktion og Visitation kommer jævnligt ud på skolerne i Odense Kommune.

 

Specialafdelingen for Børn

Specialafdelingen for Børn, sagsbehandler i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser - det man tidligere kaldte handicap. Læs mere om afdelingens ydelser her

 

Familiepleje, Match og Organisation

Familieplejen har tæt kontakt med alle de plejefamilier, der har børn boende - anbragt af Odense Kommune. Læs mere om Familieplejen Odense


Match og Organisation understøtter dels hele Børn og Familierådgivningen juridisk og fagligt, samt varetager kontraktindgåelse med interne og eksterne leverandører af foranstaltninger.

 

Sekretariat

Økonomisk og Administrativt Sekretariat administrerer al økonomi, og varetager telefonisk og personlig modtagelse i receptionen.

Børn- og Ungeforvaltningen