Spring til indhold

Børn og Familierådgivningen

Børn og Familierådgivningen udfører sagsbehandling for børn (0 - 14 år) med sociale problemer og/eller funktionsnedsættelser.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Børn og Familierådgivningens opgave er at give støtte og vejledning til børn (0-14 år) og familier med sociale problemer, og til børn (0-14 år) med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Børn og Familierådgivningen er opdelt i følgende afdelinger:

Børn med særlige behov

Børn og Familierådgivningen består af flere afdelinger. Der er fire afdelinger (Nord, Syd, Øst og Vest) som udfører sagsbehandlingen i forhold til børn med særlige sociale behov. De kan bl.a. træffe afgørelse om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, der fx kan resultere i behov for familiebehandling, støtteophold, kontaktperson m.m. I nogle tilfælde kan der være behov for at barnet skal være anbragt i en periode. Fagprofessionelle kan i forbindelse med en børnefaglig undersøgelse, blive bedt om at udfylde et opmærksomhedsskema.


Vagt og Modtagelse

Afdelingen "Vagt og Modtagelse" screener og sagsbehandler alle nye henvendelser, dvs. har man ikke tidligere haft kontakt til Børn og Familierådgivningen, vil de foretage den indledende sagsbehandling. Man kan også her få råd og vejledning om, hvor man kan søge hjælp i forhold til sit barn. Vagt og Modtagelse kommer jævnligt ud på skolerne i Odense Kommune.
Receptionen er organiseret under Vagt og Modtagelse.


Specialafdelingen for Børn

Specialafdelingen for Børn sagsbehandler i forhold til børn med funktionsnedsættelser - det man tidligere kaldte handicap. Læs mere om afdelingens ydelser her

  

Familiepleje og Match

Familieplejen har tæt kontakt med alle de plejefamilier, der har børn boende - anbragt af Odense Kommune. Læs mere om Familieplejen Odense her

  

Matchningskonsulenterne varetager kontraktindgåelse med interne og eksterne leverandører af indsatser.

 

Fagligt sekretariat

Fagligt sekretariat understøtter hele Børn og Familierådgivningen i faglig og juridisk udvikling.

 

Økonomi og Administration

Økonomi og Administration administrerer al økonomi i Børn og Familierådgivningen.

 

Unge over 15 år

Sagsbehandling for unge over 15 år, sker ved Ungerådgivningen.

Børn- og Ungeforvaltningen