Spring til indhold

Om Børn- og Ungeforvaltningen

Vi tager afsæt i det danske barnesyn, hvor barndommen i sig selv er en betydningsfuld fase i livet, og hvor leg, livsglæde og basal tryghed er kerneværdier.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Alle børn og unge i Odense skal opleve små og store sejre. De skal møde små og store udfordringer, som fremmer deres kreative, musiske og skabende sider og giver dem en robusthed til at håndtere hverdagens konflikter og krav.

Vi vil ruste alle, med deres forskellige forudsætninger, til at blive kompetente og aktive medborgere, der kan præge fremtidens samfund.

 

Børn- og Ungeforvaltningens kerneopgaver indeholder i hovedtræk:

  • Sundhedspleje
  • Dagpleje
  • Vuggestuer
  • Børnehaver
  • Folkeskoler
  • Specialindsatser overfor børn og unge - herunder pædagogisk/psykologisk rådgivning/SSP
  • Ungdomsskoler
  • Kommunal tandpleje
  • SSP

 

Børn- og Ungepolitikken

Børn- og Ungepolitikken 'Sammen på spring' er vedtaget af Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune. Politikken sætter fokus på et børne- og ungeliv med mere læring, sundhed og deltagelse.

Politikken har et stærkt fokus på at ruste vores børn fagligt og menneskeligt til tilværelsen som ung og voksen med uddannelse og job. Trivsel, sundhed og stærke fællesskaber hos børn og unge er en af vejen til at skabe en styrket udvikling og læring.

Læs og download 'Sammen på spring - politik for børn og unge' her

 

Din fremtid er vores fremtid - Uddannelsespolitik for Odense

I Odense vil vi være med i verdenseliten, når det kommer til at uddanne til fremtidens liv og nye jobmuligheder, der er præget af automatisering, teknologi og digitalisering.

Læs og download "Din fremtid er vores fremtid - Uddannelsespolitik for Odense" her

 

Strategiske fokusområder i Børn- og Ungeforvaltningen

Læs mere om de strategiske fokusområder i Børn- og Ungeforvaltningen på siderne herunder:

Dannelse

Tidlig Indsats

Sprog

Verdens bedste robotby - i børnehøje

Sammen om kvalitet

Børn- og Ungeforvaltningen