Spring til indhold

Om Børn- og Ungeforvaltningen

Vi tager afsæt i det danske barnesyn, hvor barndommen i sig selv er en betydningsfuld fase i livet, og hvor leg, livsglæde og basal tryghed er kerneværdier.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børn- og Ungeforvaltningen

Ørbækvej 100, blok 2
5220 Odense SØ
66 13 13 72

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Hovedpostkasse Børn og Ungeforvaltningen

Email

buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag 9.00-15.30
Torsdag 9.00-17.30
Fredag 9.00-12.00

Alle børn og unge i Odense skal opleve små og store sejre. De skal møde små og store udfordringer, som fremmer deres kreative, musiske og skabende sider og giver dem en robusthed til at håndtere hverdagens konflikter og krav.

Vi vil ruste alle, med deres forskellige forudsætninger, til at blive kompetente og aktive medborgere, der kan præge fremtidens samfund.

 

Børn- og Ungeforvaltningens kerneopgaver er i hovedtræk

  • Sundhedspleje
  • Dagpleje
  • Vuggestuer
  • Børnehaver
  • Folkeskoler
  • Specialindsatser overfor børn og unge - herunder pædagogisk/psykologisk rådgivning
  • Ungdomsskoler
  • Kommunal tandpleje

 

Børn- og Ungepolitikken

Børn- og Ungepolitikken 'Sammen på spring' er vedtaget af Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune. Politikken sætter fokus på et børne- og ungeliv med mere læring, sundhed og deltagelse.

Politikken har et stærkt fokus på at ruste vores børn fagligt og menneskeligt til tilværelsen som ung og voksen med uddannelse og job. Trivsel, sundhed og stærke fællesskaber hos børn og unge er en af vejen til at skabe en styrket udvikling og læring.

Du kan læse og downloade 'Sammen på spring - politik for børn og unge' her

Børn- og Ungeforvaltningen