Spring til indhold

Patientsikkerhed

Hjælp os med at lære, hvis noget ikke er gået som forventet, og du har oplevet en fejl eller et problem.

Som borger eller pårørende har du mulighed for at klage over en konkret situation eller en given sundhedsydelse leveret af Odense Kommunes personale. Dette gøres ved at indberette en utilsigtet hændelse.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som skader en borger eller medfører risiko for skade som følge af en bestemt handling eller mangel på samme; og afgrænses til forekomster i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen: "Det her gik ikke som forventet - jeg eller en pårørende er kommet til skade eller har i forbindelse med en konkret hændelse været i risiko for at blive skadet".

Ønsker du som borger eller pårørende at klage over en konkret situation eller en given sundhedsydelse leveret af Odense Kommunes personale, har du mulighed for at indberette den til Dansk Patient Sikkerhedsdatabase her.

Ved at rapportere en utilsigtede hændelse hjælper du os med at lære af de fejl, der sker. Derudover bliver hændelsen anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundhedsvæsenet generelt.Børn- og Ungeforvaltningen