Spring til indhold

Retningslinjer for magtanvendelse i Børn- og Ungeforvaltningen

I arbejdet med børn og unge kan der opstå situationer, hvor medarbejdere er nødt til at gribe ind for at afværge, at børn øver vold mod sig selv, mod andre eller beskadiger ting.

I disse tilfælde åbner love og bekendtgørelser op for anvendelsen af magt, i nødvendigt omfang.

 

Retningslinjerne er med til at sikre en fælles forståelse af, hvad "magtanvendelse" er. Vi arbejder målrettet og pædagogisk med at nedbringe antallet af magtanvendelser, samt indberette eventuelle magtanvendelser korrekt. Derudover skal retningslinjerne sikre både medarbejderens og barnets/den unges tryghed og sikkerhed.

 

 

Formål

De fælles retningslinjer for magtanvendelse skaber en fælles opmærksomhed i Børn- og Ungeforvaltningen på at forebygge brugen af magt i forhold til arbejdet med børn og unge. Retningslinjerne understøtter Odense Kommunes Børn- og Ungepolitik og sikrer, at børn og unge i videst muligt omfang møder pædagogiske midler til at løse konflikter, samt at barnet eller den unge ikke udsættes for uacceptabel magtanvendelse.

 

Ved at have fokus på magtanvendelse og de forebyggende foranstaltninger forventes det, at behovet for magtanvendelser begrænses til et absolut minimum eller helt elimineres. Retningslinjerne skal derfor dels bidrage til at skabe opmærksomhed og viden om magtanvendelse og dels udvikle de pædagogiske tiltag, som går forud for magtanvendelser.


Retningslinjer for magtanvendelse i Odense Kommune, Børn- og Unge-forvaltningen på dagtilbuds-, skole-, ungdomsskole- og klubområdet (ungdomscentre)

Børn- og Ungeforvaltningen