Spring til indhold

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen løfter Odenses opgaver inden for ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
66 13 13 72

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ørbækvej 100, Indgang B
5220 Odense SØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Hovedpostkasse Aeldre Handicap

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vi ca. 3500 ansatte fordelt på mange forskellige faggrupper, bl.a. social- og sundhedsassistenter/hjælpere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, køkkenassistenter, jurister, pædagoger, sagsbehandlere, konsulenter og sekretærer. 

Rehabilitering og midlertidighed er to nøgleord, vi arbejder med i vores forvaltning.

Rehabilitering er måden, vi møder og hjælper borgeren på, og hjælpen er i udgangspunkt midlertidig. Systematiske rehabiliteringsforløb skal hjælpe den enkelte til et hverdagsliv på egne præmisser.
 
Vi arbejder med udgangspunkt i denne sætning:  

"At være voksen handler om at gøre selv, at bestemme selv og at føle sig uafhængig. Vi støtter derfor voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv."

 

 

Organisation og ledelse   

Rådmand Søren Windell. Tlf. 30 70 36 93, E-mail: sw@odense.dk
Rådmandsekretær Lone Werenberg Sigvardt. Tlf. 65 51 30 04. E-mail: los@odense.dk

 

Adm. direktør Gitte Østergaard. Tlf. 65 51 33 00. E-mail: gdo@odense.dk

Direktørsekretær Lissi Linnea Knudsen. Tlf. 65 51 30 05. E-mail: llkn@odense.dk  

Se organisationsdiagram for Ældre- og Handicapforvaltningen

Opdateret 22-11-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen