Spring til indhold

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen løfter Odenses opgaver inden for ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet.

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vi ca. 3500 ansatte fordelt på mange forskellige faggrupper. Blandt andre social- og sundhedsassistenter/hjælpere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, køkkenassistenter, jurister, pædagoger, sagsbehandlere, konsulenter og sekretærer.

 

I Ældre- og Handicapforvaltningen er det en helt grundlæggende antagelse, at alle voksne ønsker at bestemme selv og have mest mulig indflydelse på eget liv.

 
Det er udgangspunktet for samarbejdet med borgeren og de indsatser, der er brug for. Derfor er Strategien for Rehabilitering grundlaget for samarbejdet med alle borgere, der henvender sig i Ældre- og Handicapforvaltningen.
 

Kontakt forvaltningen her.  

 

 

Organisation og ledelse   

Rådmand

Brian Dybro
Tlf.: 24 62 11 18
E-mail: dybro@odense.dk

 

Digital Post:
http://odense.dk/BrianDybro

E-mail er ikke sikker kommunikation. Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, så kontakt mig direkte og sikkert via Digital Post.

 

Rådmandsekretær

Lone Werenberg Sigvardt
Tlf. 65 51 30 04
E-mail: los@odense.dk

 

Adm. Direktør

Gitte Østergaard
Tlf. 65 51 33 00
E-mail: gdo@odense.dk

 

Direktørsekretær
Lissi Linnea Knudsen
Tlf. 65 51 30 05.
E-mail: llkn@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen