Spring til indhold

Pilotprojekt med faste, tværfaglige teams

Den 4. januar 2023 lød startskuddet for Odense Kommunes pilotprojekt med faste, tværfaglige teams i ældreplejens udkørende grupper.

Med budget 2022 udtrykte politikerne ønske om et pilotprojekt med ’faste selvstyrende teams’. Det lykkedes dog ikke Odense Kommune at få andel i Social- og Ældreministeriets pulje på god 190 mio. kr., som blev fordelt mellem 25 kommuner.

 

En Odense-model

Ældre- og Handicapudvalget valgte derfor i foråret 2022, at der skulle udvikles en Odense-model. Det blev til et pilotprojekt med faste, tværfaglige teams. Udvalget afsatte i alt 6,288 mio. kr. til projektet.

Der er nedsat fem teams i fem forskellige udkørende grupper. De faste teams er tværfagligt sammensat og består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagogiske assistenter og rehabiliteringsrådgivere. Der er ml. 12 og 16 medarbejdere i de fem teams. I to af de faste tværfaglige teams deltager også medarbejdere fra aftengrupperne.

Projektets målsætninger er, at
• Borgeren oplever øget tryghed og kontinuitet ved, at der er færre forskellige medarbejdere i borgerens hjem.
• Borgeren føler sig mødt af den rigtige faglige kvalitet.
• Medarbejderne i teamet oplever en højere social kapital gennem opbygningen af stærkere relationer.
• Personaleomsætningen i de faste teams er lavere end i de øvrige udkørende grupper.

Projektet arbejder med faste, tværfaglige teams i:
• Næsbygruppen og Tagtækkergruppen (Forløb fysisk funktionsnedsættelse).
• Hunderupgruppen og Sankt Hans gruppen (Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling).
• Lavsensgruppen (Forløb sindslidelse, medfødt- og erhvervet hjerneskade).
• Aftengruppe Nord og Aftengruppe Syd.

De faste tværfaglige teams startede op den 4. januar 2023 og kører til udgangen af 2023. Evaluering af pilotprojektet forventes at ligge klar i begyndelsen af 2024.

 

Få mere at vide

Læs status på projektet: Større tryghed for de ældre og bedre arbejdsmiljø.
Læs om rehabilitering som fundament 
Se pressemeddelelse: Flere kendte ansigter i hjemmeplejen i Odense
Se pressemeddelelse: Ministerbesøg: Odense delte de gode erfaringer med faste, tværfaglige teams i hjemmeplejen


Ældre- og Handicapforvaltningen