Spring til indhold
Nyhed

Flere kendte ansigter i hjemmeplejen i Odense

04-01-2023

I dag begynder et pilotprojekt med faste, tværfaglige teams i hjemmeplejen i Odense. Projektet skal sikre, at de mennesker, der får hjælp fra kommunen i eget hjem, oplever flere kendte ansigter samt øget tryghed og værdighed.
 

Mennesker, der får hjælp fra kommunen i eget hjem, oplever til tider, at der kommer rigtig mange forskellige medarbejdere i deres hjem i løbet af en uge. Det kan skabe frustration og utryghed. 
 
Derfor har Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune vedtaget et pilotprojekt med faste, tværfaglige teams. Startskuddet til projektet lyder onsdag morgen.
 
Ældre- og handicaprådmand Brian Dybro (SF) glæder sig til at følge projektet:
 
- Det er voldsomt, når man som menneske har brug for meget hjælp og derfor må lukke mange forskellige mennesker ind i sit hjem for at få den nødvendige hjælp. Det er både sårbart og til tider forvirrende, også for de pårørende. Derfor har det længe været magtpåliggende for mig, at vi skulle se på, hvordan vi kunne sikre flere af de kendte ansigter hos de ældre, fortæller Brian Dybro og fortsætter:
 
- Mennesker med behov for hjælp døgnet rundt, året rundt vil naturligvis altid opleve flere forskellige medarbejdere og fagligheder, men faste teams skal gerne resultere i, at det bliver en kendt gruppe medarbejdere. Det er min klare forventning, at det vil skabe mere tryghed hos den ældre og samtidig give en større følelse af værdighed.
 
Faste teams giver større kvalitet og mere arbejdsglæde
Ældre- og Handicapforvaltningen forventer, at de faste, tværfaglige teams vil give både bedre kvalitet og øget arbejdsglæde. Det fortæller ældre- og handicapchef Margrethe Kusk Pedersen:
 
- Erfaringerne andre steder fra viser, at det øger arbejdsglæden at arbejde i faste teams. Når vi giver større ansvar til medarbejderne, giver det større engagement, samtidig har det også betydning for medarbejderne, når de skal forholde sig til den samme gruppe ældre, fortæller hun og uddyber:
 
- Det giver også bedre muligheder for at følge selv små ændringer i helbred eller hverdagen hos den ældre. Dermed kan medarbejderne hurtigere sætte ind og måske endda forebygge indlæggelser. Det giver tilfredsstillelse i arbejdet og mere kvalitet for den ældre.
 
Med større trivsel og arbejdsglæde, er det også forventningen at faste, tværfaglige teams vil have en gavnlig effekt på medarbejdernes sygefravær og på sigt gøre det lettere at fastholde og rekruttere medarbejdere.
 
Fakta om faste, tværfaglige teams i Odense
Projektet kører i fem faste teams, som omfatter flere faggrupper. Faggrupper, der er vant til at samarbejde, men som nu kobles sammen i mindre enheder. De fem teams består derfor af både social- og sundhedshjælperne, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter og sygeplejersker. De fleste teams vil have 10-14 medarbejdere. Det enkelte team får sammen ansvaret for opgaver som planlægning af indsatser, vurdering af den enkeltes behov, besøg i hjemmet mv.
 
Der er etableret et fast team i hhv.:
 
1) Næsbygruppen og 2) Tagtækkergruppen (Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse)
3) Hunderupgruppen og 4) Sankt Hans gruppen (Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling)
4) Lavsensgruppen (Forløb Sindslidelse, Medfødt- og Erhvervet hjerneskade)

Aftengruppe Nord kobles på Skt. Hans Gruppen. Aftengruppe Syd kobles på Tagtækkergruppen.
  
Projektet kører i et år fra 4. januar 2023.

Kontaktinformation

Rådmand Brian Dybro, mobil 24 62 11 18

Pressekontakt Annette Wognsen Frederiksen, mobil 24 21 31 29