Spring til indhold

Organisering i Ældre- og Handicapforvaltningen

I Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker vi at sætte borgernes mål og drømme i centrum. Derfor har vi organiseret os efter borgernes behov

Fem forløbsenheder

Hvis du får hjælp fra Ældre- og Handicapforvaltningen, er det din funktionsnedsættelse der afgør, hvilke medarbejdere der kan rådgive, hjælpe og støtte dig. 

Ældre- og Handicapforvaltningen er derfor inddelt i fem borgerforløb, hvilket gør, at vi kan møde hver enkelt borger på en særlig fokuseret måde. De fem forløb er som følger:

  • Forløb fysisk funktionsnedsættelse
  • Forløb medfødt hjerneskade
  • Forløb erhvervet hjerneskade
  • Forløb vedvarende sygdomsudvikling
  • Forløb sindslidelse

 

Hvis du ønsker at komme i kontakt med Ældre- og Handicapforvaltningen, fordi du har brug for hjælp, så skal det ske via Indgangen. I Indgangen sidder sagsbehandlere og andet myndighedspersonale fra kommunen klar til at vejlede og rådgive dig om forskellige former for hjælp og støtte. Læs mere om Indgangen her.

 

Sundhed

'Sundhed' understøtter forvaltningens arbejde med sundhed og rehabilitering. Afdelingen har desuden til formål at styrke det tværgående strategiske sundhedsarbejde i Odense Kommune og med øvrige samarbejdspartnere. 

 

Den centrale administration

Ældre- og Handicapforvaltningen består også af en administrativ del. Den administrative del rummer afdelingerne:

Ældre- og Handicapforvaltningen