Spring til indhold

Borgerforløb

Alle, der har brug for støtte fra Ældre- og Handicapforvaltningen, får støtten fra et forløb, der er tilpasset den enkeltes situation

Det gælder uanset om det er sygdom, svækkelse eller et handicap, der er årsag til borgerens funktionsnedsættelse, og uanset, om denne er midlertidig eller vedvarende. Borgerforløbene er bemandet med forskellige fagpersoner med særlig viden om hhv. fysiske funktionsnedsættelser, medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade, vedvarende sygdomsudvikling og sindslidelser. Det skal sikre mere målrettede og koordinerede indsatser. 


Samarbejde er nøglen

Målet med en inddeling i forløb er, at gøre rehabilitering til et ufravigeligt grundelement. Den rehabiliterende indsats skal styrke borgernes selvstændighed i hverdagslivet mest muligt. Borgerens individuelle kompetencer fra deres hverdagsliv kommer i spil sammen med fagfolkenes viden om indsatser, der kan styrke funktionsevnen. Derved er der fokus på samarbejdet mellem fagfolk og borgeren selv. De konkrete forløb er derfor tilpasset til den enkeltes personlige situation, og alle borgere mødes af en tværfaglig medarbejdergruppe, som kan støtte hele vejen rundt - både i forhold til personlig pleje, træning og sygepleje. Derved er der også fokus på samarbejde medarbejderne imellem. 

 

Det handler om målsætning

Borgerforløb handler om, at borgeren sammen med en fagperson skal fastsætte sine hovedmål og delmål for rehabiliteringsforløbet. Borgeren skal ligeledes sammen med fagpersoner løbende evaluere, om indsatserne virker, så der opnås størst mulig effekt.


De fem typer af forløb

Herunder kan du se de fem forløb, Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder ud fra:

 

Forløb fysisk funktionsnedsættelse

Borgerne, der hører ind under dette forløb, vil variere en del, fordi deres fysiske funktionsnedsættelser kan variere fra meget enkle til meget komplekse.

Læs mere om forløb fysisk funktionsnedsættelse her 

 

Forløb medfødt hjerneskade

Dette forløb er bl.a. målrettet unge udviklingshæmmede, der er i gang med at løsrive sig fra deres forældre og lære at stå på egne ben.

Læs mere om forløb medfødt hjerneskade her

 

Forløb erhvervet hjerneskade

Dette forløb er til borgere, der har få eller mange sammensatte mentale og fysiske funktionsnedsættelser. De kan have svært ved at håndtere følelser, overskue, planlægge mm. 

Læs mere om forløb erhvervet hjerneskade her

 

Forløb vedvarende sygdomsudvikling

Dette forløb er målrettet borgere, der gradvis forventes at få det dårligere fysisk, psykisk og sociale grundet sygdom - måske pga. demens, parkinson eller cancer.

Læs mere om forløb vedvarende sygdomsudvikling her

 

Forløb sindslidelse

Dette forløb er målrettet borgere, der er ramt af en svær sindslidelse. De kan f.eks. have brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job.

Læs mere om forløb sindslidelse her

Opdateret 15-11-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen