Spring til indhold

Politik, Strategi og Udvikling

Politik, Strategi og Udvikling er en stabsfunktion, der understøtter organisatorisk og faglig udvikling og implementering samt strategisk lederunderstøttelse

Politik, Strategi og Udvikling arbejder med projekter og udviklings- og forandringsopgaver, der har et fælles afsæt i afprøvning og implementering i driften med fokus på værdiskabelse for borgere og medarbejdere. Derudover arbejder afdelingen med strategisk og administrativ lederunderstøttelse,  juridisk rådgivning samt kommunikation.

 

Politik, Strategi og Udvikling arbejder med:

  • tværgående, strategisk og ledelsesmæssig understøttelse af rådmand, direktør og chefer
  • at betjene Ældre- og Handicapudvalget
  • udvalgssager til Ældre- og Handicapudvalget
  • juridisk bistand
  • kommunikation både internt og eksternt, bl.a. pressehåndtering
  • at udvikle forvaltningens kerneprocesser, så det fremmer rehabilitering 
  • at styre og prioritere ÆHF´s samlede implementerings- og udviklingsportefølje
  • understøttelse, afprøvning og implementering af digitalisering og velfærdsteknologi

 

Ældre- og Handicapforvaltningen