Spring til indhold

Rehabilitering

Målet med rehabilitering er at støtte den enkelte til et godt og meningsfuldt liv. Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med rehabilitering på ældre og handicapområdet.

Hvad er Rehabilitering?

Målet med rehabilitering er at støtte den enkelte til et godt og meningsfuldt liv. Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med rehabilitering på ældre- og handicapområdet.

I Odense Kommune arbejder vi efter følgende definition på rehabilitering:

Rehabilitering er målrettet mennesker*, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem et menneske, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og videnbaserede indsatser med udgangspunkt i det enkelte menneskes perspektiver og hele livssituation.
Kilde: Definitionen af rehabilitering stammer fra Hvidbog om rehabilitering – Rehabiliteringsforum Danmark (2022)

*I Hvidbogen bruges nu ’person’ i stedet for ’borger’. I Ældre- og Handicapforvaltningen siger vi imidlertid ’mennesker’ om dem, vi som fagpersoner samarbejder med. Det gør vi for at markere ligeværdighed i relationen.


Hvorfor rehabilitering?

I Ældre- og handicap forvaltningen arbejder vi rehabiliterende, fordi samarbejdet med de mennesker vi møder, er grundlaget for at støtte den enkelte i et meningsfuldt liv. Et liv med mulighed for aktivitet og deltagelse og med så meget livskvalitet som muligt. Samtidig er rehabilitering med til at sikre, at vi også i fremtiden har ressourcerne til at støtte alle, der har et behov.

I Ældre og handicapforvaltningen har vi en rehabiliteringsstrategi, der beskriver, hvordan vi omsætter rehabilitering til praksis.


 

Ældre- og Handicapforvaltningen