Spring til indhold

Hvad er rehabilitering

Målet med rehabilitering er at støtte den enkelte til et godt og meningsfuldt liv. Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med rehabilitering på ældre og handicapområdet.

I Odense Kommune arbejder vi efter følgende definition på rehabilitering:

 

"Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og medarbejdere. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats."

Kilde: "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet - Rehabilitering i Danmark" (2004) 

 

Hvorfor rehabilitering?

I Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder vi rehabiliterende, fordi samarbejdet med borgeren er grundlaget for at støtte den enkelte i at kunne leve et meningsfuldt og selvstændigt liv med så høj livskvalitet som muligt. Samtidig er rehabilitering med til at sikre, at vi også i fremtiden har ressourcerne til at støtte alle, der har et behov.

I Ældre og handicapforvaltningen har vi en rehabiliteringsstrategi, der beskriver, hvordan vi omsætter rehabilitering til praksis.

Ældre- og Handicapforvaltningen