Spring til indhold

Børn- og Ungeforvaltningen

Alle børn har ret til et godt børneliv. Børn skal have mulighed for at lære og udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. I Børn- og Ungeforvaltningen løfter vi opgaver inden for børn, unge- og familieområdet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Børn- og Ungeforvaltningen arbejder ca. 5500 engagerede medarbejdere dagligt sammen for at skabe de bedste vilkår for børns trivsel, læring og udvikling, og vi møder alle børn med høje positive forventninger og blik for deres udvikling. 

Den gode barndom i fællesskab med andre har en værdi i sig selv. Stærke børnefællesskaber styrker børns udvikling og muligheder for at tage del i samfundet omkring dem. Vi skaber hver dag rammer og indhold af høj kvalitet for, at de gode fællesskaber kan vokse og rumme alle børn.


Børn skal trives, lære og udvikle sig i vores dagtilbud, skoler og indsatser. Nogle børn får brug for noget særligt i en periode og andre har brug for særlig støtte gennem store dele af eller hele deres barndom. Når behovet er der, skal børn have støtte i tide og i samarbejde med forældre, familien og barnets netværk. 

 

Kontakt

Du kan kontakte Børn- og Ungeforvaltningen på Odense Kommunes hovednummer på telefon 66 13 13 72.

 

Drejer din henvendelse sig om en bekymring om et barn eller ung, skal du kontakte Børn og Familierådgivningen på tlf. 65 51 85 00. Her skal du bede om at tale med "Vagt og Modtagelse".

 

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser kan ske på Børn- og Ungeforvaltningens pressetelefon.

 

Strategiske fokusområder

I Børn- og Ungeforvaltningen har vi nogle strategiske fokusområder:

 

Afdelinger

Børn- og Ungeforvaltningens kontaktinformationer findes på nedenstående links:

 

Organisation og ledelse

Rådmand

Susanne Crawley Larsen, tlf. 65 51 50 00
Rådmandssekretær: Jeanette Søby, tlf.: 65 51 50 05

 

Adm. direktør

Hanne Dollerup, tlf: 65 51 50 01, e-mail: hd@odense.dk
Sekretær Louise Ditzel, tlf: 65 51 50 04, e-mail: lgod@odense.dk

Børn- og Ungeforvaltningen