Spring til indhold

Opmærksomhedsskema for fagfolk

Skemaet bruges af fagpersoner til at danne sig et overblik over et barns eller ungs trivsel.

  • Kan anvendes når fagpersoner vil danne sig et overblik over et barns eller en ungs trivsel
  • Kan anvendes når forældre skal informeres om bekymrende forhold vedrørende deres barn
  • Anvendes når forældre har søgt om en socialpædagogisk friplads
  • Skal anvendes når socialrådgiveren rekvirerer oplysninger til brug for en Børnefaglig Undersøgelse eller i forbindelse med opfølgning af foranstaltninger. 

Anvendelsen af opmærksomhedsskemaet, skal betragtes som et middel til, systematisk at danne sig overblik over et barns eller en ungs trivsel, når adfærden giver anledning til bekymring. 

Odense Kommune, Børn- og Ungeforvaltningen, har besluttet, at alle faggrupper i Børn- og Ungeforvaltningen er forpligtet til at udfylde et opmærksomhedsskema i forbindelse med udarbejdelse af en Børnefaglig Undersøgelse, når der er behov for en status på barnets udvikling/trivsel samt ved ansøgninger om socialpædagogisk friplads. Det forventes at opmærksomhedsskemaet udfyldes sammen med andre relevante fagfolk, som f. eks. sundhedsplejen, idet der lægges vægt på at der har været en tværfaglig drøftelse af barnets ressourcer og problemer. Vær opmærksom på, at det er vigtigt at opmærksomhedsskemaet drøftes med og suppleres af forældrene og den unge, hvilket ligeledes fremgår af skemaet. 

Brug denne selvbetjening for at komme til opmærksomhedsskema for fagfolk. Opmærksomhedsskemaet vil blive sendt til Børn og Familierådgivningen (0-14 år) eller Ungerådgivningen (15-17 år).

Børn- og Ungeforvaltningen