Spring til indhold

Opmærksomhedsskema for fagfolk

Skemaet bruges af fagpersoner til at danne sig et overblik over et barns eller ungs trivsel.

 

  • Kan anvendes når fagpersoner vil danne sig et overblik over et barns eller en ungs trivsel
  • Kan anvendes når forældre skal informeres om bekymrende forhold vedrørende deres barn
  • Anvendes når forældre har søgt om en socialpædagogisk friplads
  • Skal anvendes når socialrådgiveren rekvirerer oplysninger til brug for en Børnefaglig Undersøgelse (jf. SL § 50) eller i forbindelse med opfølgning af foranstaltninger. 

Anvendelsen af opmærksomhedsskemaet, skal betragtes som et middel til, systematisk at danne sig overblik over et barns eller en ungs trivsel, når adfærden giver anledning til bekymring. 

Odense Kommune, Børn- og Ungeforvaltningen, har besluttet, at alle faggrupper i Børn- og Ungeforvaltningen er forpligtet til at udfylde et opmærksomhedsskema i forbindelse med udarbejdelse af en Børnefaglig Undersøgelse jf. SL § 50, når der er behov for en status på barnets udvikling/trivsel samt ved ansøgninger om socialpædagogisk friplads. Det forventes at opmærksomhedsskemaet udfyldes sammen med andre relevante fagfolk, som f. eks. sundhedsplejen, idet der lægges vægt på at der har været en tværfaglig drøftelse af barnets ressourcer og problemer. Vær opmærksom på, at det er vigtigt at opmærksomhedsskemaet drøftes med og suppleres af forældrene og den unge, hvilket ligeledes fremgår af skemaet. 

Vi foretrækker at der bruges skemaet i Selvbetjeningsløsningen.

Alternativt kan der bruges de skrivbare PDF-filer: Opmærksomhedsskema  eller  Opmærksomhedsskema-udvidede felterOBS! Du skal have installeret det gratis program Adobe Reader for at kunne skrive i det. Du kan hente programmet her. Brug browseren Internet Explorer, da skrivbare Pdf'er ikke understøttes af Google Chrome.

Hvor skal skemaet sendes hen?

Bruges der Selvbetjeningsløsningen, sendes skemaet automatisk til Børn og Familierådgivningen.

Bruges der PDF-filen, skal Opmærksomhedsskemaet sendes til Børn og Familierådgivningen. Hvis der klikkes på Mail-knappen øverst i skemaet, oprettes der automatisk en mail. Husk at sende Opmærksomhedsskemaet som sikker mail.

Baggrund

Jf. § 50 i Serviceloven: "Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en børnefaglig undersøgelse, gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger"

Børn- og Ungeforvaltningen