Spring til indhold

Sekretariat for Familie og Forebyggelse

Sekretariatet består af 14 medarbejdere, med stor erfaring og fokus på samarbejde i området på det forebyggende og specialiserede børneområde. Hertil kommer en sekretariatschef, en udviklingschef samt Familie- og Forebyggelseschefen.

Sekretariatet arbejder for at skabe de bedste vilkår for børns trivsel, læring og udvikling i de enkelte tilbud, igennem brug af relevante kompetencer, perspektiver, erfaring og viden. Sammen skaber vi rammer for gode, stærke børnefællesskaber og bruger vores faglige kompetencer til at fylde rammerne med et indhold af høj kvalitet. Sekretariatet har blik for helheden og arbejder sammen på tværs af de tilbud, Børn- og Ungeforvaltningen har.


Vi har blik for helheden og arbejder sammen på tværs af de tilbud, Børn- og Ungeforvaltningen har. Vi tager ansvar for at inddrage hinanden, vores forskellige fagligheder, erfaringer, viden og perspektiver for at nå de bedste resultater. Vi samarbejder med børn, forældre og familiernes netværk og vi rækker ud efter erfaring, viden og perspektiver fra samarbejdsparter fra andre sektorer, virksomheder og foreninger. Vi bidrager også til udvikling uden for vores egen organisation.


Sekretariatets opgaver spænder vidt. Vi tager både initiativ til og understøtter den løbende faglige udvikling af Familie og Forebyggelsesafdelingen bredt, og har ansvaret for at sikre den løbende drift. Den løbende drift omfatter bl.a. økonomistyring, udarbejdelse af politiske sagsfremstillinger, kvalitets- og effektarbejde og samtidig driver sekretariatet tværgående udviklingsprocesser og meget andet. Sekretariatet er tæt koblet på de ledere, der er i Familie og Forebyggelsesafdelingen og initierer, faciliterer og følger op på de forskellige tiltag og driftsopgaver, ligesom det gode samspil med stabsfunktionerne i forvaltningen er helt afgørende for at lykkes med opgaven.

Børn- og Ungeforvaltningen