Spring til indhold

Center for Indsatser til Børn og Unge

Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU) tilbyder indsatser til børn, unge og familier, som er henvist hertil af Børn og Familierådgivningen eller anden myndighed.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

CIBU har både dagbehandlings- og døgnbehandlingstilbud.

Dagbehandlingen er placeret på Ejby Kirkevej 15, 5220 Odense SØ og består af 

  • Børn og Familiehuset 0 – 14 år
  • Familie og Ungehuset 4 – 18 år

Døgnbehandlingen tilbydes på to døgninstitutioner:

Indsatserne i CIBU foregår med udgangspunkt i målene i den handleplan, som Børn og Ungerådgivningen udarbejder i samarbejde med familien.

De forskellige enheder i CIBU repræsenterer en meget bred vifte af specialer og metoder, som individuelt tilpasses til målene og behovet i hvert enkelt tilfælde.

Opnåelse af mål og dermed effekt af behandlingen foregår i CIBU bl.a. ved hjælp af metoden Feed Back Informed Treatment (FIT), som er et dialog- og evalueringsredskab, hvis formål er at følge udviklingen af behandlingen og øge effekten ved at inddrage borgeren.

 

CIBU er en del af Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune og hører ind under Familie- og Forebyggelsesafdelingen.

Børn- og Ungeforvaltningen