Spring til indhold

Stabene

Ud over de tre fagafdelinger, har Børn- og Ungeforvaltningen to stabsfunktioner for hhv. Politik og Organisation samt Økonomi og Styring

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Stabsfunktionen Politik og Organisation

Afdelingen har bl.a. ansvar for betjening af det politiske niveau og den administrative topledelse i forvaltningens arbejde med at skabe de bedste vilkår for børn og unges trivsel, læring og udvikling. 

 

Udover den politiske betjening arbejder Politik og Organisation med den tværgående strategiske udvikling af børn- og ungeområdet, strategisk HR, koordinering af tværgående og strategiske processer, kvalitetsudvikling og strategisk intern og ekstern kommunikation.

 

Staben indeholder teamsne:

  • Politik og Udvikling
  • Organisation og Ledelse

Stabschef for Politik og Organisation: Lærke Kibsgaard Rask

 

Stabsfunktionen Økonomi og Styring

Afdelingen sikrer et fælles blik på økonomi, data, analyse, digitalisering og ledelsesinformation. Økonomi & Styring binder opgaverne vedrørende planlægning, data, økonomi, analyse og styring sammen og betjener de øvrige afdelinger på en række områder.

 

Staben indeholder teamsne:

  • Økonomi og Planlægning
  • Data og Analyse
  • Digitalisering

 

Stabschef for Økonomi og Styring: Jesper Juel

Børn- og Ungeforvaltningen