Spring til indhold

Klima- og Miljøforvaltningen

Her kan du få et overblik over, hvilke områder Klima- og Miljøforvaltningen har ansvaret for samt se kontaktinformationer.

Klima- og Miljøforvaltningen

Klima- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for kommunens opgaver inden for blandt andet klima, mobilitet, miljø- og naturområdet og beskæftiger sig for eksempel med:

• Klimaplaner

 

• Tværgående opgaver inden for verdensmål og bæredygtighed

 

• Miljøkonsekvensvurdering (VVM-vurdering og VVM-screening) for hele kommunen

 

• Strategisk skov- og naturplanlægning - herunder den overordnede strategi for biodiversitet

 

• Driftsopgaver i forhold til vandløb og naturbeskyttede arealer, hvor der er igangsat naturpleje

 

• Kollektiv trafik

 

• Overordnet mobilitetsplanlægning

 

• Kolonihaver

 

• En række myndighedsopgaver inden for natur- og miljøbeskyttelseslovgivningen

 

Forvaltningen har cirka 90 ansatte fordelt på to afdelinger:

Klima og Mobilitet
Natur og Miljø
 

 

Organisation og ledelse

Rådmand Tim Vermund 
E-mail: timvermund@odense.dk

Adm. direktør Michael Wognsen Frederiksen
E-mail: mbf@odense.dk

Rådmandssekretær
Tine Hansen
Tlf. 61 34 77 46
E-mail tinh@odense.dk


Direktørsekretær
Tina Larsen
E-mail: tila@odense.dk

Pressehenvendelser

Presserådgiver Camilla Ahlmann-Petersen
Tlf. 28 18 19 14
E-mail: cmahl@odense.dk

 

Adresse

Klima- og Miljøforvaltningen
Nørregade 36, indgang X
5000 Odense C

E-mail

kmf@odense.dk

 

Klima- og Miljøforvaltningen