Spring til indhold

Klima- og Miljøforvaltningen

Her kan du få et overblik over, hvilke områder Klima- og Miljøforvaltningen har ansvaret for samt se kontaktinformationer.

Klima- og Miljøforvaltningen

Klima- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for kommunens opgaver inden for blandt andet klima, mobilitet, miljø- og naturområdet og beskæftiger sig for eksempel med:

  • Klimaplaner
  • Tværgående opgaver inden for verdensmål og bæredygtighed
  • Miljøkonsekvensvurdering (VVM-vurdering og VVM-screening) for hele kommunen
  • Strategisk skov- og naturplanlægning - herunder den overordnede strategi for biodiversitet
  • Driftsopgaver i forhold til vandløb og naturbeskyttede arealer, hvor der er igangsat naturpleje
  • Kollektiv trafik
  • Overordnet mobilitetsplanlægning
  • Kolonihaver
  • En række myndighedsopgaver inden for natur- og miljøbeskyttelseslovgivningen

Forvaltningen har cirka 90 ansatte fordelt på to afdelinger:


Klima og Mobilitet
Natur og Miljø
 

 

Organisation og ledelse

Rådmand Tim Vermund 
E-mail: timvermund@odense.dk

Adm. direktør Michael Wognsen Frederiksen
E-mail: mbf@odense.dk

Rådmandssekretær
Tine Hansen
Tlf. 61 34 77 46
E-mail tinh@odense.dk

Direktørsekretær
Tina Larsen
E-mail: tila@odense.dk

 

Pressehenvendelser

Presserådgiver Camilla Ahlmann-Petersen
Tlf. 28 18 19 14
E-mail: cmahl@odense.dk

 

Adresse

Klima- og Miljøforvaltningen
Nørregade 36, indgang X
5000 Odense C

E-mail

kmf@odense.dk

 

Organisationsdiagram

Klima- og Miljøforvaltningens organisationsdiagram
 

Klima- og Miljøforvaltningen