Spring til indhold

Sundhedsforvaltningen

Her kan du få et overblik over, hvilke områder Sundhedsforvaltningen har ansvaret for samt se kontaktinformationer.

Sundhedsforvaltningen

Sundhedsforvaltningen er omdrejningspunktet i Odense Kommunes arbejde på sundhedsområdet. Forvaltningen har ansvaret for en lang række af kommunens borgerrettede sundhedsopgaver, og har derudover til formål at sikre sammenhæng på tværs af kommunens forvaltninger og nytænke den nære sundhed til gavn for borgerne i samspil med almen praksis og sygehusvæsnet.

 

I et krydspres mellem et voksende antal behandlingskrævende borgere og et stigende antal opgaver, der skal løses væk fra sygehusene – der er Sundhedsforvaltningen født. En forvaltning bestående af dedikerede og højtspecialiserede sundhedsmedarbejde med en fælles ambition om at skabe Danmarks bedste nære sundhedsvæsen for vores borgere.

 

Sundhedsforvaltningen har ansvaret for en lang række borgerrettede tilbud og indsatser:

 

• Tandplejen
• Sundhedsplejen
• Døgnrehabilitering (Lysningen)
• Center for Sundhed og Forebyggelse
• Center for Mental Sundhed
• Forebyggende hjemmebesøg
• Genoptræning
• Vederlagsfri fysioterapi
• Center for Kræftrehabilitering og Palliation
• Sundhedsklinikkerne
• Klinik for Seksuel Sundhed
• Røgfrit Odense
• Psykologteamet
• Alkoholbehandlingen
• Byens Køkken og Caféerne

 

Sundhedsforvaltningen har samlet set ca. 700 medarbejdere.


Organisation og ledelse

Sundhedsforvaltningen er organiseret således:

Se organisationsdiagram for Sundhedsforvaltningen

 

Rådmand Tommy Hummelmose
Tlf. 40 25 24 23
E-mail: thu@odense.dk


Adm. direktør Karen Heebøll
Tlf. 30 51 72 78
E-mail: khl@odense.dk

 

Rådmands- og direktørsekretær Anja Elnif Fagerlund
Tlf. 24 66 24 30 
E-mail: anfag@odense.dk


Pressehenvendelser 
Kommunikationschef, Nicolai Svejdal
Tlf. 20 84 15 13 
E-mail: nicos@odense.dk

 

Adresse

Sundhedsforvaltningen
Ørbækvej 100, indgang B
5220 Odense SØ

 

E-mail

suf@odense.dk

 

 

Sundhedsforvaltningen