By- og Kulturforvaltningen

Her kan du få et overblik over, hvilke områder By- og Kulturforvaltningen har ansvaret for samt se kontaktinformationer.

Kontaktinformation

66 13 13 72

By- og Kulturforvaltningen

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C Mail: bkf@odense.dk

I By- og Kulturforvaltningen dækker vi alt fra kulturelle begivenheder over lokalplaner til affaldsplanlægning. Vi er derfor mange forskellige slags ansatte. Biologer, violinister, jurister og vejmænd arbejder sammen om at skabe nogle rammer for et godt liv til alle i Odense. Sammen skaber vi en livlig bykerne, grønne åndehuller, aktive lokalmiljøer og eventyrlige kulturelle oplevelser.

 

Vi går efter bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi.

 

Organisation og Ledelse

 

 Jane Jegind

  Rådmand
 
Jane Jegind
 
Tlf.: 65 51 20 00
E-mail: jmj@odense.dk
 
Rådmandssekretær:
Anette Junker
Tlf.: 65 51 20 03
E-mail: ang@odense.dk  
 
Direktør i By- og Kulturforvaltningen Anne Velling   Adm. direktør

Anne Velling Christiansen

Tlf.: 65 51 20 01
E-mail: ave@odense.dk 

Direktørsekretær:
Birgitte Toft Andersen
Tlf.: 65 51 20 04
E-mail: bt@odense.dk
 

Organisationsdiagram - klassisk (PDF)

Cirkeldiagram - sammenhængen mellem kerneopgaver og afdelinger, enheder og ledelse (PDF)

Opdateret 09-11-2018

By- og Kulturforvaltningen