Byudvikling

Byudvikling har en nøglerolle i den samlede transformation af Odense fra stor dansk by til dansk storby med en samling af alle relevante planfunktioner

Kontaktinformation

Byudvikling

Nørregade 36
5000 Odense C Tlf. 78 73 57 59
Mail: byudvikling.bkf@odense.dk

Byudvikling består af følgende kontorer:

 • Byplan, herunder Team lokalplan
 • Byrum og Mobilitet, herunder Mobil i Odense

Afdelingschef: Ellen Drost, drost@odense.dk


Byplan

Vores kerneopgave er at planlægge de fysiske rammer for den levende by og vi skaber kvalitet i bytransformationen til gavn for borgerne – i samarbejde og dialog med byens borgere, aktører og interessenter.

 

Vores opgaver er bl.a.: 

 • Kommuneplan
 • Kommuneplantillæg (herunder VVM)
 • Kvarterplanlægning
Kontorchef: Jeanette W. Olsen, jeawo@odense.dk

Team lokalplan

Vores opgaver er bl.a.:

 • Lokalplaner
 • Byfornyelse
 • Støttet byggeri
 • Bebyggelsesplaner

 

Byrum og Mobilitet

Vores kerneopgave er at skabe rammerne for, at alle kan komme rundt i et Odense i udvikling, med vægt på smarte og bæredygtige mobilitetsløsninger, og levende byrum for alle.

 

Vores opgaver er bl.a.:

 • Kollektiv trafik
 • Trafiksikkerhed
 • Vejmyndighedsopgaver
 • Trafik- og mobilitetskampagner og -kommunikation
 • Trafik- og Mobilitetsplanlægning
 • Byrumsplanlægning 
 • Cykeltiltag
 • Fodgænger- og tilgængelighedstiltag
 • Smart mobilitet
 • Sikre skoleveje
 • Trafiksignaler og overkørsler
 • Trafiktællinger og trafikmodel

Kontorchef: Rasmus Mandø, rbma@odense.dk

 

Mobil i Odense

Vores primære opgaver er:

 • Visiteret kørsel 
 • Sikre skoleveje

Opdateret 13-04-2018

By- og Kulturforvaltningen