Spring til indhold

Byudvikling

Byudvikling har en nøglerolle i den samlede transformation af Odense fra stor dansk by til dansk storby.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Byudvikling

Nørregade 36
5000 Odense C
78 73 57 59

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

byudvikling.bkf@odense.dk

Byudvikling består af følgende kontorer:

 • Byplan, herunder Team lokalplan
 • Trafik og mobilitet, herunder Mobil i Odense
 • Letbane, vej og parkering
 • Byfornyelse, almene boliger og transport

Afdelingschef: Ellen Drost, byudvikling.bkf@odense.dk 


 

Byplan

Vi planlægger de fysiske rammer for den levende by og skaber kvalitet i bytransformationen til gavn for borgerne.

 

Vores opgaver er bl.a.: 

 • Kommuneplanlægning
 • VVM
 • Kvarterplanlægning
 • Byrum
 • Grøn planlægning
Kontorchef: Jeanette W. Olsen, byudvikling.bkf@odense.dk 

 

Team lokalplan

Vores opgaver er bl.a.:

 • Lokalplaner
 • Bebyggelsesplaner

 

Trafik og mobilitet

Vi skaber rammerne for, at alle kan komme rundt i et Odense i udvikling, med vægt på smarte og bæredygtige mobilitetsløsninger.

 

Vores opgaver er bl.a.:

 • Trafiksikkerhed
 • Vejmyndighedsopgaver
 • Trafik- og mobilitetskampagner og -kommunikation
 • Trafik- og mobilitetsplanlægning 
 • Cykeltiltag
 • Fodgænger- og tilgængelighedstiltag
 • Smart mobilitet
 • Sikre skoleveje
 • Trafiksignaler og overkørsler
 • Trafiktællinger og trafikmodel

Kontorchef: Rasmus Mandø, byudvikling.bkf@odense.dk 

 

Mobil i Odense

Vores primære opgaver er:

 • Visiteret kørsel 
 • Sikre skoleveje

 

Letbane, vej og parkering

Vi giver bl.a. gravetilladelser, administrerer stadepladser og er tilsynsførende på arbejdet med letbanen.
 
Vores opgaver er:
 
 • Administration af lovgivning på private fællesveje og offentlige veje inden for drift
 • Afmærkning og annoncering af vejarbejde
 • Tilladelser til indretning af bygge- og arbejdspladser på vejarealer
 • Gravetilladelser
 • Tilladelse til råden over vejarealer som bygge og arbejdspladser, stilladser, containere
 • Arrangementer i grønne områder og på pladser samt løbsarrangementer
 • Bådepladser Odense Havn
 • Administration af stadepladser på grønttorvet
 • Tilsynsførende på letbanen 
 • Parkeringskontoret – drift af automater 

Kontorchef: Jacob Juhl Harberg: byudvikling.bkf@odense.dk

 

 

Byfornyelse, almene boliger og transport

Vores opgaver er bl.a.:

 • By- og områdefornyelse, herunder helhedsorienteret byfornyelsesprojekter (pt. i Bolbro)
 • Støttet byggeri, samarbejde og tilsyn med de almene boligorganisationer samt støtte til renovering og nybyggeri
 • Kollektiv trafik (bus og letbane), planlægning af busnet, fremkommelighed for busser, koordinering mellem busnet og fremtidig letbanedrift

Kontorchef: Jan Schmidt Nielsen: byudvikling.bkf@odense.dk

Opdateret 10-01-2019

By- og Kulturforvaltningen