Spring til indhold

Byudvikling

Byudvikling har en nøglerolle i den samlede transformation af Odense til en storby med omtanke. 

Byudvikling består af følgende kontorer:

 • Planlægning og Almene Boliger
 • Arealudvikling og Ejendomshandel
 • Byggesag og Erhverv

Afdelingschef Anette Kold 

E-mail: byudvikling.bkf@odense.dk

 

Planlægning og Almene Boliger

Vores opgaver er blandt andet:

 • Kvarter-, helhedsplaner og lokalplaner
 • By- og områdefornyelse, herunder helhedsorienteret byfornyelsesprojekter
 • Støttet byggeri, samarbejde og tilsyn med de almene boligorganisationer samt støtte til renovering og nybyggeri
 • Fremtidens Vollsmose – Byudviklings- og infrastrukturplan

Kontorchef: Lars-Bo Johansen 

E-mail: stbyg@odense.dk

 

Arealudvikling og Ejendomshandel

Kontoret varetager følgende hovedopgaver:

 • Arealudvikling og kommuneplanlægning
 • Køb og salg af jord og ejendomme, ekspropriationer samt bortforpagtning af kommunale arealer. 
 • Kommunal jordforsyning, herunder udvikling af produktionsplaner for bolig-, service- og erhvervsjord i et 4-årigt perspektiv.
 • Bidrager ved at katalysere, understøtte og realisere by- og ejendomsudvikling sammen med interne og eksterne samarbejdspartnere ved indgåelse af aftaler og kontrakter, som muliggør realisering af planer og projekter.
 • Væsentlig samarbejdspartner ved udvikling og kvalificering af kommunale udviklingsønsker ift. "byudvikling" eksempelvis Vollsmose, Odense Stadion, Odense Havn, Nationalt fodboldcenter etc.
Kontorchef Pia Bay Christiansen

E-mail: eus.bkf@odense.dk

 

Byggesag og Erhverv

Byggesag og Erhverv varetager kommunens byggesagsbehandling og fungerer som indgang til de offentlige myndigheder - både kommunale og statslige – for alle kommunens nuværende og kommende virksomheder.

I Byggesag og Erhverv har vi følgende hovedopgaver:

 • Byggesager
 • Administration af vedtagne lokalplaner
 • Landzoneadministration
 • Sammen- og nedlægning af lejligheder
 • Administration af bestemmelser om individuel måling i ejendomme
 • Skorstensfejning
 • Hegnsyn
 • Bygnings- og Boligregistret (BBR)
 • Administration af tomme boliger
 • Adressemyndighed, udstykninger og avancebeskatning

Erhvervskontakten - én indgang:

 • Etablering en ny virksomhed
 • Flytning af virksomhed til byen eller til ny lokalitet i byen
 • Udvikling af en ny forretningsidé
 • Viden om regler, lovbestemmelser og ansøgning om tilladelser
 • Rekruttering af nye medarbejdere - herunder modtage og fastholde højtkvalificerede udenlandske medarbejdere

Kontorchef Anette Pihl Østergaard

E-mail: eb.bkf@odense.dk

 

By- og Kulturforvaltningen