Spring til indhold

Byudvikling

Byudvikling har en nøglerolle i den samlede transformation af Odense til en storby med omtanke. 

Byudvikling består af følgende kontorer:

 • Byplan
 • Almene boliger
 • Trafik og Mobilitet
 • Køb og Salg

Afdelingschef Anette Kold 

E-mail: byudvikling.bkf@odense.dk

 

Byplan

Vi planlægger de fysiske rammer for den levende by og skaber kvalitet i bytransformationen til gavn for borgerne.

Vores opgaver er bl.a.: 

 • Kommuneplanlægning
 • VVM
 • Kvarterplanlægning
 • Byrum

Kontorchef: Jeanette W. Olsen

E-mail: byplankontoret@odense.dk

 

I kontoret er også Team Lokalplan, som bl.a. arbejder med:

 • Lokalplaner
 • Bebyggelsesplaner

 

Almene boliger

Vores opgaver er blandt andet:

 • By- og områdefornyelse, herunder helhedsorienteret byfornyelsesprojekter (pt. i Bolbro)
 • Støttet byggeri, samarbejde og tilsyn med de almene boligorganisationer samt støtte til renovering og nybyggeri
 • Fremtidens Vollsmose – Byudviklings- og infrastrukturplan

Kontorchef: Lars-Bo Johansen 

E-mail: stbyg@odense.dk

 

Trafik og mobilitet

Vi skaber rammerne for, at alle kan komme rundt i et Odense i udvikling, med vægt på smarte og bæredygtige mobilitetsløsninger.

Vores opgaver er bl.a.:

 • Trafiksikkerhed
 • Vejmyndighedsopgaver
 • Kollektiv trafik
 • Trafik- og mobilitetskampagner og -kommunikation
 • Trafik- og mobilitetsplanlægning 
 • Cykeltiltag
 • Fodgænger- og tilgængelighedstiltag
 • Smart mobilitet
 • Sikre skoleveje
 • Trafiksignaler og overkørsler
 • Trafiktællinger og trafikmodel

Kontorchef Rasmus Mandø

E-mail: trafik@odense.dk

 

I kontoret er også Mobil i Odense, der har følgende primære opgaver:

 • Visiteret kørsel 
 • Sikre skoleveje

Køb og Salg

Kontoret varetager følgende hovedopgaver:

 • Køb og salg af jord og ejendomme, ekspropriationer samt bortforpagtning af kommunale arealer. 
 • Kommunal jordforsyning, herunder udvikling af produktionsplaner for bolig-, service- og erhvervsjord i et 4-årigt perspektiv.
 • Bidrager ved at katalysere, understøtte og realisere by- og ejendomsudvikling sammen med interne og eksterne samarbejdspartnere ved indgåelse af aftaler og kontrakter, som muliggør realisering af planer og projekter.
 • Væsentlig samarbejdspartner ved udvikling og kvalificering af kommunale udviklingsønsker ift. "byudvikling" eksempelvis Vollsmose, Odense Stadion, Odense Havn, Nationalt fodboldcenter etc.
Kontorchef Pia Bay Christiansen

E-mail: eus.bkf@odense.dk

 

By- og Kulturforvaltningen