Spring til indhold

Kultur og Fritid

Afdelingen Kultur og Fritid arbejder for et rigt kultur- og fritidsliv i samarbejde med borgere, foreninger og kulturaktører.

Kultur og Fritid består af følgende kontorer og institutioner: 

  • Odense Bibliotekerne
  • Borgerservice
  • Fritid, Park og Vej
  • Kultursekretariatet
  • Kulturmaskinen

Kultur og Fritid er de frivillige, kulturaktørernes og foreningernes indgang til By- og Kulturforvaltningen. Kultur og Fritid arbejder for at skabe og udvikle rammer og muligheder for det gode liv i Odense gennem dannelse, læring, oplevelser og aktiviteter. 

 

Afdelingen varetager administration og drift af blandt andet Fritid og Folkeoplysning, veje, parker og grønne områder samt Odense Idrætspark, byens svømmehaller, Kulturmaskinen og Odense Bibliotekerne.  

Afdelingschef Martin Petersen
E-mail: marti[@]odense.dk

 

Odense Bibliotekerne 

Odense Bibliotekerne står for udvikling og drift af centralbiblioteket, de lokale biblioteker og musikbiblioteket i Odense. Bibliotekerne fremmer oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og altid med udgangspunkt i borgernes behov.

Hovedbiblioteket og Musikbiblioteket bor i Borgernes Hus.

Bibliotekschef Kent Skov Andreasen
Telefon: 65 51 44 00
E-mail: adm-bib[@]odense.dk 
Web: www.odensebib.dk 

 

Borgerservice

Borgerservice i Odense Kommune er placeret i Borgernes Hus på Østre Stationsvej. Borgerservice hjælper odenseanerne men en lang række opgaver f.eks. fornyelse af pas, kørekort, digital ansøgning om dagtilbud, hjælp til Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsninger, parkeringstilladelser og meget mere. Et af målene for Borgerservice at hjælpe borgerne med at blive mere digitale. Derfor hjælper medarbejderne i Borgerservice med alt lige fra digital post til at søge boligstøtte digitalt. Læs mere om Borgerservice.

Kontorchef Lene D. Pedersen
Kontaktoplysninger til Borgerservice

 

Fritid, Park og Vej

Fritid, Park og Vej står for udvikling, drift og gode oplevelser inden for en bred ansvarsportefølje. Kontoret arbejder med bevillinger og rammer for de folkeoplysende foreninger og aftenskoler med henblik på, at flest mulige borgere motiveres og inspireres til at deltage i aktiviteter og fællesskaber på både det brede folkelige og det elitære område.

Fritid, Park og Vej drifter, anlægger og udvikler kommunens egne grønne parker, idrætsfaciliteter- og områder, skove, naturområder, legepladser i det grønne og kirkegårde. Kontoret står desuden for anlæg, drift og tilsyn af kommunale veje, stier og pladser - herunder signalanlæg, broer, tunneller, skilte, vintertjeneste m.m. 


Læs mere om Fritid, Park og Vej.


Kontorchef Rune Bille
Telefon: 20 51 13 57
E-mail: idraetsparken[@]odense.dk

E-mail: fritid.bkf[@]odense.dk

 

Kultursekretariatet

Kultursekretariatet faciliterer, synliggør og skaber kultur- og kunstoplevelser i samarbejde med kulturaktører og borgere med udgangspunkt i Odense Kommunes Kulturpolitik.

Kontorchef Nicolai Frank
Telefon: 65 51 28 05
E-mail: kultur[@]odense.dk
www.odense.dk/kultur

 

Kulturmaskinen

Kulturmaskinen er byens kulturelle legeplads med fantastiske muligheder for kulturelle arrangementer. Huset rummer også mødelokaler for byens foreninger og samlingsstedet cafeen og biblioteket, hvor alle er velkomne. Lerværkstedet og Tekstilværkstedet står åbne for byens borgere til fri afbenyttelse.

Chef for Kulturmaskinen - Jakob Kwederis
Telefon: 21 66 01 78
E-mail: kulturmaskinen[@]odense.dk
Web: kulturmaskinen.com

 

By- og Kulturforvaltningen