Odense Kommunes Kulturpolitik: Med odenseanerne i centrum

Kulturpolitikken sætter retning for arbejdet med at facilitere, synliggøre og skabe kunst- og kulturoplevelser i samarbejde med kulturaktører og borgere.

Forsiden af Kulturpolitikken fra oktober 2015

Overskriften på By- og Kulturudvalgets politik for kunst og kultur er "Med odenseanerne i centrum".

 

 

Det hedder den fordi, den tager udgangspunkt i Odenses DNA, fordi den sætter en retning, hvor vi sammen skaber indholdet, fordi det er for odenseanernes skyld, vi gør det.

 

Politikken er udtryk for de indsatsområder, som kræver særlig fokus.

 

Det handler bl.a. om at understøtte Odenses storbytransformation gennem at koble asfalt, byggehegn og beton med vilde kulturoplevelser.

 

Samtidig handler det om, i endnu højere grad, at dyrke netværk og samarbejde omkring udviklingen af Odenses kulturliv på tværs af private, kommunale og statslige aktører.

Åben Odense Kommunes kulturpolitik i pdf-format.

 

Med odenseanerne i centrum

Kulturpolitikken prioriterer fire overordnede politiske mål, som de kommunalt finansierede kulturtilbud i Odense bidrager med at løfte:

  • Kultur bidrager til menneskelig værdi og livskvalitet.
  • Kultur danner fællesskaber.
  • Kultur skaber vækst.
  • Kulturen som dynamo for den mentale transformation til moderne storby.

Illustration af indsatsområder og kulturpolitiske mål


Kulturpolitikken er det værktøj, udvalget anvender som baggrund for den løbende politiske dialog om prioriteringer på kulturområdet.

 

Kulturpolitikken bliver derfor synlig i drifts- og aktivitetsaftaler, virksomhedsplaner, samt øvrige bevillinger på området.

 

I de kommende år følges kulturpolitikken op af strategier og handlinger, som fremmer den ønskede kulturpolitiske retning og udvikling.

 

Kulturpolitikken blev vedtaget af Odense Byråd den 28. oktober 2015.

Læs pressemeddelelsen "Odenses nye kulturpolitik er klar til brug" (12.11.2015)

Opdateret 21-01-2019

By- og Kulturforvaltningen