Spring til indhold

Odense Kommunes Kulturpolitik

Kulturpolitikken sætter ambitionen og retningen for de offentlige investeringer i kunst- og kulturområdet i Odense med henblik på, at kulturtilbuddene kan udvikle sig og skabe mening for borgere, kulturaktører og virksomheder.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense Kommunes nye kulturpolitik (2022) hedder "Odense – en international kulturby. Med vækstlaget og det lokale kulturliv som fundament".

Snart kan du læse kulturpolitikken her på siderne. Hvis du ønsker at se den allerede nu, så tag et kig i sagen, der var for By- og Kulturudvalget den 16. november 2022

 

Taskforce Unge

Som et supplement til kulturpolitikken har Odense Kommune i foråret 2021 nedsat en taskforce, som har haft til opgave at formulere en række anbefalinger til, hvordan øget deltagelse i kulturlivet kan fremme trivsel og fællesskaber blandt unge.

 

Taskforce Unge består af en række repræsentanter fra byens største kultur- og uddannelsesinstitutioner med Stine Høholt, direktør for Kunstmuseum Brandts, som formand.

 

Anbefalingerne er blandt andet blevet delt med byens kulturinstitutioner, som inspiration til hvordan man gennem kunst og kultur kan bidrage til børn og unges trivsel.

I rapporten kan du læse mere om baggrunden for Taskforce Unges arbejde samt se Taskforce Unges fem anbefalinger.

 

Dekorativt billede

 

By- og Kulturforvaltningen