Spring til indhold

Odense Kommunes Kulturpolitik: Med odenseanerne i centrum

Kulturpolitikken sætter ambitionen og retningen for de offentlige investeringer i kunst- og kulturområdet i Odense med henblik på, at kulturtilbuddene kan udvikle sig og skabe mening for borgere, kulturaktører og virksomheder.

Forsiden af Kulturpolitikken 2019
Forsiden af Kulturpolitikken 2019

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense Kommunes kulturpolitik hedder ”Med odenseanerne i centrum. Kunst- og kulturliv som storbygenerator”.

 

Kunst- og kulturlivet i Odense skal være relevant for sit publikum. Det skal berige og bidrage med kant og refleksion til odenseanerne og byens gæster.

 

Samtidig skal kunst- og kulturlivet være med til at udvikle Odense, så byen ikke blot ligner en storby, men også opleves som en storby med masser af liv og kulturelle oplevelser for enhver smag.

 

Åben Odense Kommunes kulturpolitik i pdf-format.

 

Med odenseanerne i centrum

Kulturpolitikken prioriterer fire overordnede politiske mål, som de kommunalt finansierede kulturtilbud i Odense bidrager med at løfte:

  1. Ledelse og samarbejde
  2. Et skabende kunst- og kulturliv
  3. #VildOdense 
  4. Synlighed og urbanitet

Kulturpolitikken er det værktøj By- og  Kulturudvalget anvender som baggrund for den løbende politiske dialog om prioriteringer på kulturområdet. Kulturpolitikken bliver derfor synlig i aftaler om drifts- og aktivitetstilskud, virksomhedsplaner, samt øvrige bevillinger på området. Kulturpolitikken blev vedtaget af Odense Byråd den 10. april 2019.

 

Taskforce Unge

Som et supplement til kulturpolitikken har Odense Kommune i foråret 2021 nedsat en taskforce, som har haft til opgave at formulere en række anbefalinger til, hvordan øget deltagelse i kulturlivet kan fremme trivsel og fællesskaber blandt unge.

 

Taskforce Unge består af en række repræsentanter fra byens største kultur- og uddannelsesinstitutioner med Stine Høholt, direktør for Kunstmuseum Brandts, som formand.

 

Anbefalingerne er blandt andet blevet delt med byens kulturinstitutioner, som inspiration til hvordan man gennem kunst og kultur kan bidrage til børn og unges trivsel.

I rapporten kan du læse mere om baggrunden for Taskforce Unges arbejde samt se Taskforce Unges fem anbefalinger.

 

Dekorativt billede

 

By- og Kulturforvaltningen