Spring til indhold

Økonomi, Ejendom og Digitalisering

Økonomi, Ejendom og Digitalisering varetager den tværgående bistand for rådmand, direktør, chefgruppe og forvaltningsafdelinger på økonomi- og digitaliseringsområdet. Derudover varetager Økonomi, Ejendom og Digitalisering også ejendomsområdet i forhold til vedligeholdelse, energistyring, ombygning og rengøring af kommunale bygninger. 

Økonomi og Digitalisering består af følgende kontorer: 

  • Økonomi, MiO og Administration
  • Digitalisering og Data
  • Byggeri og Vedligehold
  • Ejendomsservice

Stabschef: Lisbeth Wind Spenner

 

Økonomi, MiO og Administration

Økonomi står blandt andet for den daglig økonomidrift, overordnet bevillingskontrol, løbende budgetopfølgning mv.

Kontoret arbejder også med økonomisystemopbygning, koordinering af budget- og regnskabsarbejdet, kvalitetskontrol af udvalgssager m.h.t. økonomi samt implementering af effektstyring. Økonomi yder desuden økonomisk konsulentbistand og udarbejder specialanalyser.

Mobil i Odense (MIO) er Odense Kommunes mobilitetstiltag, hvor vi tager os af bevilling, koordinering og drift af visiteret social kørsel, som kommunen er forpligtet til at tilbyde borgerne, herunder kørsel til skoler, genoptræning, individuel handicapkørsel mm.

Administrationscenteret står for udlejning og administration af almindelige, ældre- og plejeboliger samt erhvervslejemål. Læs mere om Administrationscentrets arbejde med boliger og erhvervslejemål.

Administrationscenteret står også for regnskab og bilagshåndtering af udvalgte områder i både By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen.


Kontorchef: Michael Desveaux

E-mail: Regnskab_bkf@odense.dk

 

Digitalisering og Data

Digitalisering og Data bidrager til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen. 

Kontoret medvirker også til at sikre det fornødne beslutningsgrundlag for forvaltningens politiske og administrative ledelse.

Digitalisering og Data arbejder blandt andet med:

  • IT, digitalisering og data herunder ledelsesinformation, ”Smart City” samt ”Odense Rundt”. 
  • Geo-data og geokodning herunder GIS-analyser samt KortInfo og Weblageret.

Kontorchef: Annette Vestergaard Plougsbæk

 

Byggeri og Vedligehold

Byggeri og Vedligehold varetager vedligeholdelse, energistyring samt om- og tilbygninger i de kommunale bygninger.

Byggeri og Vedligehold står for rådgivning, projektering og gennemførelse af kommunale bygge- og indretningsopgaver. Byggeri og Vedligehold arbejder på at skabe de bedste rammer for, at vores bygninger understøtter kerneopgaven og udviklingen i kommunen.

I samspil med de øvrige forvaltninger skaber kontoret bæredygtige løsninger, der matcher fremtidens velfærd.

Kontorchef: Dorthe Krammager

E-mail: doa.bkf@odense.dk 

 

Ejendomsservice

Ejendomsservice rengør og servicerer kommunens ejendomme, herunder bl.a. administrative bygninger, børnehaver, skoler og plejecentre.

Ejendomsservice består af Planlægningsenheden, Rengøring og Teknisk Service.

Kontorchef: Gitte Bech

Email: doa.bkf@odense.dk

 

 

By- og Kulturforvaltningen