Spring til indhold

Administrationscentret

Udlejning og administration af almindelige/ældre/pleje-boliger samt erhvervslejemål.

Vi arbejder i teams fordelt i 4 geografiske distrikter:


NV- nordvest
SV - sydvest
- nordøst
SØ - sydøst

 

Vores opgaver dækker over de nedenstående 3 områder:

 

 

1. Udlejning af almindelige/ældre/pleje-boliger:

 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Huslejeopkrævninger
 • Flytteopgørelser
 • El-, vand-, og varmeregnskaber
 • Varslinger
 • Bogføring

 

2. Administration af almene pleje- og støttecentre:

 • Udarbejdelse af regnskab og budget
 • Bogføring
 • Afholdelse af beboermøder
 • Antenne-, El-, vand-, og varmeregnskaber
 • Afdrag af forbedringslån 

 

3. Erhvervslejemål:

 • Administration og udleje af erhvervsejendomme og erhvervslejemål
 • Administration og udleje af pladser til antennemaster på bygning
 • Juridisk bistand ved indgåelse af eksterne erhvervslejemål
 • Budgetter og regnskaber
 • Drifts- og forbrugsregnskaber
 • Vurdering af lejefastsættelse 

 

 

By- og Kulturforvaltningen