Politik og Strategi

Politik og Strategi er en støttefunktion for afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen

Politik og Strategi er en støttefunktion for afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen, der skal bidrage til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne.

Politik og Strategi medvirker til at sikre det fornødne beslutningsgrundlag for forvaltningens politiske og administrative ledelse.
 

Hovedopgaver i Politik og Strategi

 • Udvalgsbetjening
 • Sekretariatsbistand til rådmand, direktør og chefgruppe
 • Juridisk rådgivning 
 • Kommunikation
 • Journalisering 
 • Projektledelse
 • Sekretariatsbistand for huslejenævnet og beboerklagenævnet
 • Digitalisering og IT
 • Formidling og distribution af kommunens kortværk herunder GIS-analyser og brugersupport

 • Administration af Bygnings- og Boligregistret (BBR) og tomme boliger
 • Matrikulær sagsbehandling, ejendomsavancebeskatningssager

 • Ajourføring af CPR vejregister

 • Geokodning af bygninger/tekniske anlæg

 • Adressetildeling og -ændringer samt vejnavngivning og ajourføring af vejmidtetemaet 
   

Leder af Politik og Strategi

Morten Møller Iversen
E-mail: mmiv@odense.dk
Tlf.: 65 51 20 02
 

Strategi og Kommunikation

Kontorchef Ivan Løvstrup
E-mail: iloe@odense.dk  
Tlf.: 65 51 28 08
 

Jura

Vakant

 

Digitalisering og Geodata

Kontorchef Annette Vestergaard Christensen

E-mail: avc@odense.dk 

Tlf.: 65 51 25 51

Opdateret 23-04-2018

By- og Kulturforvaltningen