Spring til indhold

Politik og Strategi

Politik og Strategi varetager den tværgående betjening af By- og Kulturudvalget og den tværgående sekretariatsbistand for rådmand, direktør, chefgruppe og forvaltningens afdelinger. 

Politik og Strategi består af følgende kontorer: 

 • Jura og Udvalg
 • Ledelsessekretariatet

Stabschef: Anne Liniger Stolpe

E-mail: anlis@odense.dk

 

Jura og Udvalg

Jura og Udvalg bidrager til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen.

Jura og Udvalg medvirker til at sikre det fornødne beslutningsgrundlag for forvaltningens politiske og administrative ledelse.

Jura og Udvalg varetager følgende hovedopgaver:

 • Udvalgsbetjening
 • Sekretariatsbistand til rådmand, direktør og chefgruppe
 • Juridisk rådgivning 
 • Journalisering 
 • Sekretariatsbistand for huslejenævnet (hln.bkf@odense.dk) og beboerklagenævnet (bkln.bkf@odense.dk)

Kontorchef: Berith Vivian Jensen.
E-mail: beje@odense.dk

 

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet bidrager til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen.

Ledelsessekretariatet medvirker til at sikre det fornødne beslutningsgrundlag for forvaltningens politiske og administrative ledelse.

Ledelsessekretariatet varetager følgende hovedopgaver:

 • Sekretariatsbistand til rådmand, direktør og chefgruppe
 • Kommunikation
 • Projektledelse
 • Rådgivning i strategi og organisationsudvikling
 • Rådgivning i HR og personalespørgsmål, herunder arbejdsmiljø, trivsel og medarbejderudvikling

Kontorchef: Jakob Aarøe Jørgensen

E-mail: jakaj@odense.dk

Kontakt: pressetelefon 65 51 20 80

By- og Kulturforvaltningen