Spring til indhold

Om By- og Kulturforvaltningen

Se afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen

I By- og Kulturforvaltningen er vi tilsammen cirka 1600 ansatte og dermed den næstmindste forvaltning.

 

By- og Kulturforvaltningen varetager blandt andet følgende opgaver i Odense Kommune:

 • By-, miljø-, energi- og affaldsplanlægning
 • Byfornyelse og boligforbedring
 • Miljølovs- og bygningsmyndighed
 • Varmeforsyningslov
 • Støttet byggeri
 • Bygnings- og boligregistrering
 • Jordforsyning samt køb og salg af fast ejendom
 • Udlejning, drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme
 • Anlæg og drift af veje, pladser, kirkegårde og grønne områder, kollektiv trafik
 • Udvikling og drift af Odense Idrætspark og samarbejde med foreningslivet
 • Administration af biblioteker og anden kulturel aktivitet
 • Sekretariatsopgaver for Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Hegnssynet og taxibevillinger

By- og Kulturforvaltningen