Spring til indhold

Om By- og Kulturforvaltningen

Se afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen

I By- og Kulturforvaltningen er vi tilsammen cirka 1200 ansatte.

 

By- og Kulturforvaltningen varetager blandt andet følgende opgaver i Odense Kommune:

 • Byplanlægning
 • Byfornyelse og boligforbedring
 • Bygningsmyndighed
 • Støttet byggeri
 • Bygnings- og boligregistrering
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Udlejning, drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme
 • Anlæg og drift af veje, pladser, kirkegårde og grønne områder
 • Udvikling og drift af Odense Idrætspark og samarbejde med foreningslivet
 • Administration af biblioteker og anden kulturel aktivitet
 • Sekretariatsopgaver for Huslejenævnet, Beboerklagenævnet og Hegnssynet

By- og Kulturforvaltningen