Spring til indhold

Oplysningspligt - By- og Kulturforvaltningen

Vi behandler personlige oplysninger om dig i By- og Kulturforvaltningen. Læs mere herunder om hvorfor og hvordan.

Kontaktoplysninger

Odense Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
Telefon: 66 13 13 72
E-mail: odense@odense.dk

Har du spørgsmål til behandlingen, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

E-mail: dpo-kontakt@odense.dk 
Telefon: 21519738
Adresse: Odense Kommune, IT og Digitalisering, Egeparken 2A, 7., 5240 Odense NØ, att.: DPO

Formål og lovgrundlag for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere en god kommunal service og ydelse. Dette gælder oplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. 

Grundlaget for vores behandling er det myndighedsområde, der er pålagt By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, bl.a. plan- og miljølovgivningen, forvaltningsloven, folkeoplysningsloven, borgerservicecenterloven m.v. 

Desuden foretages behandlingen med grundlag i persondataforordningens art. 6, stk. 1 og art. 7, stk. 1 og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1.

Hvilke oplysninger og til hvem

Vi registrerer som udgangspunkt almindelige personoplysninger, f.eks. navn og adresse, telefonnummer, mail, CPR-nummer m.v. 

I særlige tilfælde registrerer vi følsomme oplysninger om dig. Dette får du konkret information om fra fagområdet.

Alle ansatte i Odense Kommune har tavshedspligt.

I nogle tilfælde vil dine oplysninger blive videregivet til tredjemand f.eks. i forbindelse med høringer efter planlovgivningen, nabohøringer, myndighedsafgørelser m.v.  

Dine oplysninger kan desuden blive delt til tredjeperson ved aktindsigter efter offentlighedsloven. Følsomme oplysninger deles som udgangspunkt ikke.

 

Hvor henter vi oplysninger om dig

Oplysningerne henter vi fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre såsom SKAT, Folkeregisteret, BBR m.v. Andre oplysninger beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service.

Dine oplysninger vil blive gemt, så længe det er nødvendigt for at løse vores myndighedsopgaver, og i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for opbevaring af dine oplysninger jf. arkivloven. 

Dine personoplysninger overføres ikke til et land uden for EU/EØS

Du vil få mere præcise oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger fra de enkelte fagområder i forvaltningen, som du er i kontakt med.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har også ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig. Du kan i sjældne tilfælde få slettet oplysninger om dig. Sletningen er begrænset af, at offentlige myndigheder er underlagt regler, der medfører, at oplysningerne ikke kan slettes, f.eks. notatpligt, arkivloven, journaliseringspligt m.v. Endelig har du i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af din oplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Indsigelsesadgang

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen. Din indsigelse kan du rette til:

Odense Kommune
By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36-38
5000 Odense C
bkf@odense.dk

Vi vil herefter tage stilling til, om din indsigelse er berettiget.

Klagevejledning

Kan vi ikke imødekomme din indsigelse, eller er du utilfreds med kommunens besvarelse af din indsigelse, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
dt@datatilsynet.dk
Tlf. 33193200
www.datatilsynet.dk

 

 

By- og Kulturforvaltningen