Spring til indhold

Familie og Forebyggelse

Familie- og Forebyggelsesafdelingen varetager og understøtter Dagtilbud- og Skoleafdelingerne i hele spektret fra de sundhedsfremmende opgaver, over forebyggelse til de specialiserede indsatser til børn og unge.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Familie- og Forebyggelsesafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen består af fire centre og et fagsekretariat. De fire centre er Børn- og Familierådgivningen, Børn- og Ungelægerne, Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU) og Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse.

 

Sunde og glade børn og unge i trivsel udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Hvis vi fremmer sundheden i mange sammenhænge og sætter tidligt og rettidigt ind - nogle gange både intensivt og insisterende, når et barn har et særligt behov - har vi nøglen til at forebygge fremfor at brandslukke.

 

Familie og Forebyggelsesafdelingen indeholder

 

Ledelsen i afdelingen

Familie- og forebyggelseschef Sonja Serup Hansen

Børn- og Ungeforvaltningen