Spring til indhold

Familie og Forebyggelse

Sunde og glade børn og unge i trivsel udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Hvis vi fremmer sundheden i mange sammenhænge og sætter tidligt og rettidigt ind - nogle gange både intensivt og insisterende, når et barn har et særligt behov - har vi nøglen til at forebygge fremfor at brandslukke.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Familie- og Forebyggelsesafdelingen varetager og understøtter Dagtilbud- og Skoleafdelingerne fra de sundhedsfremmende opgaver, over forebyggelse til de specialiserede indsatser til børn og unge.

  

Familie og Forebyggelse består af en række forskellige faggrupper og rummer alt fra sundhed- og trivselsfremmende henover forebyggende, foregribende og indgribende tilbud og indsatser til børn og unge. Faggrupperne i Familie og Forebyggelse arbejder bredt eksempelvis indenfor ergo- og fysioterapi, PPR-området, Tale-/høre-sprogområdet og rummer også specialiserede skræddersyede indsatser som f.eks. familiebehandling, socialrådgivning, dag- og døgnforanstaltninger mv. til vores mest udsatte børn og deres familier. 

  

Afdelingen løfter således både opgaver i forhold til at fremme sundhed og trivsel blandt alle i alderen 0-17 år og det specialiserede socialområde for børn mellem 0-14 år.

  

Familie og Forebyggelsesafdelingen indeholder

Børn- og Ungelægerne

  

Organisation og ledelse i afdelingen

Familie- og forebyggelseschef Sonja Serup Hansen

Chef for Børn og Familierådgivningen Charlotte Jensen

Børn- og Ungeoverlægen Mette Scheel-Hincke

Centerchef for Center for Indsatser til Børn og Unge Annie Thyrri Jørgensen

Centerchef for Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse Trine Bülow Vadum

Sekretariatschef Peter Petersen

Udviklingschef Kristian Fahnøe Munksgaard

Børn- og Ungeforvaltningen