Spring til indhold

Underretning om et barn eller en ung (for fagfolk)

Læs mere her om underretning fra personer der arbejder som offentligt ansat, eller i offentligt erhverv, i forhold til underretningspligt

Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage,

  • at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,
  • at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold,
  • at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller 
  • at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Underretningspligten omfatter bl. a. offentligt ansatte som typisk er i kontakt med barnet/den unge i deres daglige arbejde f.eks. sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, psykologer etc.

Brug denne selvbetjening for at komme til underretningsskema for fagfolk. Underretningsskemaet vil blive sendt til Børn og Familierådgivningen (0-14 år) eller Ungerådgivningen (15-17 år).

Er der tale om en akut underretning, der kræver øjeblikkelig handling, skal du tage kontakt til Børn og Familierådgivningen, og her bede om at tale med ”Vagt og Visitation”. Du har som fagperson pligt til efterfølgende at sende en skriftlig underretning.

Kommunen er ved modtagelse af en underretning, forpligtet til inden for 24 timer at foretage en vurdering af barnets/den unges sikkerhed og risikoen for yderligere vold eller overgreb – herunder om der er brug for en akut handling.

Som fagperson modtager du en skriftlig kvittering for din underretning. Fagfolk kan blive bedt om at udfylde et "Opmærksomhedsskema" efterfølgende.

Børn- og Ungeforvaltningen