Spring til indhold

Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - En handleguide til fagpersoner om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Nogle børn og unge bliver desværre udsat for vold og seksuelle overgreb, hvilket kan have vidtrækkende konsekvenser for de børn og unge, det går ud over.

 

Fysiske, psykiske og seksuelle overgreb mod børn er et ofte tabubelagt og fortiet problem, som både familiemedlemmer og fagpersoner kan være utrygge ved at skulle involvere sig i. Som fagpersoner har vi imidlertid hver især ansvar for at støtte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt opdager og reagerer, når børn og unge udsættes for fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb – uanset hvem der begår overgrebene.

Du kan downloade og printe Beredskabsplanen i sin fulde længde her

 

Det kræver viden, kompetencer og handling at kunne reagere

At kunne reagere kræver viden, kompetencer og handling. Derfor har folketinget besluttet , at alle kommuner skal have et beredskab, der kan fremme det forebyggende og opsporende arbejde og anvise konkrete handlemuligheder og forpligtelser for fagpersoner, så omfanget og konsekvenserne af overgreb mindskes.

 

Beredskabsplanen formidler de lovgivningsmæssige krav til handleprocedurer i sager om overgreb mod børn og unge og giver anbefalinger til, hvordan du som fagperson på børn- og ungeområdet i Odense Kommune kan arbejde med forebyggelse og håndtering af overgreb via implementering af Beredskabsplanen.

 

Sæt dig ind i Beredskabsplanen

Der er derfor god grund til, at du sætter dig ind i Beredskabsplanen, således at vi sammen kan være med til at forebygge overgreb og opspore de børn og unge i Odense Kommune, som udsættes for overgreb, og som dermed kommer i en udsat position. Sammen skal vi sikre den hjælp, der kan bringe dem ud af den position. Målet er en barndom og opvækst på lige fod med andre børn og unge.

 

Du finder også Beredskabsplanen her

Materialet forefindes også på Odense Kommunes intranet og suppleres med actioncard.

 

Beredskabsplanen er revideret i november 2021 og godkendt af Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget på møde d. 23. november 2021.

Børn- og Ungeforvaltningen