Spring til indhold

Psykiatrinær Funktion i BUF

Odense Kommune indgår i samarbejde med Region Syddanmark om indsatsen psykiatrinær funktion. Her på siden kan du læse mere om tilbuddene Åben Konsultation og DAT Unge.

Åben konsultation

Fagpersoner fra Odense Kommune og alment praktiserende læger kan i den åbne konsultation få rådgivning omkring psykiatrinære problemstillinger og vejledning i forhold til, om det er hensigtsmæssigt at henvise barnet eller den unge til psykiatrisk udredning eller pege på andre mulige indsatser. I den åbne konsultation møder man en børn- og ungelæge fra kommunen samt en fagperson fra psykiatrien.

Læs mere om Åben konsultation ved at klikke her.

 

Dialektisk adfærdsterapi (DAT)

DAT er en manualiseret terapiform, hvor gruppeundervisning kombineres med individuelle samtaler. Forskning har vist, at behandlingsformen især er velegnet til personer, der oplever store udfordringer med at regulere følelser og fastholde sociale relationer. Hos disse unge vil der ofte være en oplevelse af vanskelige hverdage præget af mange konflikter.

Læs mere om DAT ved at klikke her.

Børn- og Ungeforvaltningen