Spring til indhold

Introduktion til beredskabsplan og opmærksomhedsskema

Her har vi samlet Odense Kommunes Beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge.

Du finder også her opmærksomhedsskema og underretningsskema.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Nogle gange kan man som fagperson blive i tvivl om, hvordan man skal forholde sig i en situation med et barn eller ung, der har problemer. Beredskabsplanen beskriver hvordan du skal handle, og hvilke forpligtigelser man har.

Har du bekymringer for et barns/ungs udvikling, og vurderer du at der er baggrund for en underretning, skal du bruge Underretningsskemaet, der bl.a. er med til at sikre at vi får de nødvendige oplysninger.

Opmærksomhedsskemaet bruges af Børn og Familierådgivningen (0 - 14 år) og Ungerådgivningen (15 - 17 år), oftest i forbindelse med udarbejdelse af en Børnefaglig Undersøgelse, eller hvis der er behov for en status på et barns udvikling.

Du finder, som medarbejder i Odense Kommune, meget mere information på Medarbejderportalen - se her hvordan du logger på Medarbejderportalen. Du skal gå ind under: Vores Organisation - Børn- og Ungeforvaltningen - Håndbogen for BUF  - Er du bekymret for et barn eller en ung?


Børn- og Ungeforvaltningen