Spring til indhold

Tilsyn for behandlingssteder i Ældre- og Handicapforvaltningen

På denne side kan du læse om uanmeldte tilsyn, risikobaserede tilsyn, ældretilsyn og se magtanvendelsesrapporter.

Der foretages uanmeldte tilsyn på Ældre- og Handicapforvaltningens kommunale tilbud, hos private leverandører, selvejende plejehjem og friplejehjem. Derudover foretages risikobaserede tilsyn på alle sundhedsfaglige behandlingssteder under Ældre- og Handicapforvaltningen, samt ældretilsyn på plejehjem, i hjemmeplejen og på midlertidige pladser.

 

Læs mere om hhv. risikobaserede tilsyn, uanmeldte tilsyn, ældretilsyn, og se årsrapporter for magtanvendelse.

 

Risikobaserede tilsyn

Uanmeldte kommunale tilsyn

Ældretilsyn

Årsrapporter for magtanvendelse

Ældre- og Handicapforvaltningen