Spring til indhold

Ældretilsyn for hjemmeplejen, plejecentre og midlertidige pladser i Ældre- og Handicapforvaltningen

På denne side offentliggøres alle rapporter vedrørende Ældretilsyn.

Ældretilsynet skal ses som et supplement til de eksisterende tilsyn. Formålet er at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Ældretilsynet foretage på plejecentre, i hjemmeplejen og på midlertidige pladser. 

 

Tilsynet bliver udført af Styrelsen for patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet. Herunder for eksempel personlig og praktisk hjælp og madservice. 

 

Tilsynet er en forsøgsordning, der udspringer af Sats-puljeaftale for 2018-2021 og løber frem udgangen af 2021. 

 

Resultatet af tilsynet dokumenteres i en rapport, der offentliggøres her på siden og på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside i 3 år. Derudover er rapporten tilgængelig i papirudgave på arbejdspladserne. 

 

Se tilsynsrapporter

Ældretilsyn 2023

Ældretilsyn 2022

Ældretilsyn 2021

  

 

Ældre- og Handicapforvaltningen