Spring til indhold

Sundhed

Afdelingen Sundhed understøtter Ældre- og Handicapforvaltningens arbejdet med sundhed og forebyggelse.

Kerneopgaverne for Sundhed er at understøtte borgerne, så behovet for rehabilitering ikke opstår og at understøtte forvaltningens arbejde med sundhed og rehabilitering. Afdelingen har desuden også til formål at styrke det tværgående strategiske sundhedsarbejde ved at skabe sammenhæng mellem indsatser og skabe forbindelse mellem forvaltninger og med eksterne parter. Den overordnede ramme er Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen